Συγκροτήθηκε το νέο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ

Στη νέα σύνθεση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ) του ΕΟΠΥΥ, κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Πρόεδρος του 9μελούς οργάνου ορίζεται ο Χρήστος Ιατρού, νεφρολόγος και συντονιστής διευθυντής στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά.

Το ΑΥΣ είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για τη γνωμάτευση της αναγκαιότητας χορήγησης αντλίας ινσουλίνης στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και της αντικατάστασής της μετά την παρέλευση πενταετίας.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, το Συμβούλιο θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα.

“Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου δίνεται η δυνατότητα να απευθύνει ερωτήματα στις ιατρικές επιστημονικές εταιρείες των επισήμως αναγνωρισμένων από το Κε.Σ.Υ. ιατρικών ειδικοτήτων, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν συμβουλευτικά επί θεμάτων των γνωστικών τους αντικειμένων και για την αναγκαιότητα ή όχι της παροχής των αιτούμενων ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. Επιπρόσθετα, το Α.Υ.Σ. δύναται, αναλόγως των αναγκών, να προτείνει στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη δημιουργία συμβουλευτικών ομάδων από ιατρούς ορισμένων ιατρικών ειδικοτήτων, προκειμένου να συνεπικουρούν στη διαμόρφωση ακριβέστερων τελικών συμπερασμάτων και αποφάσεων” διευκρινίζει ο Ανδρέας Ξανθός.

Η θητεία του ΑΥΣ είναι 2ετής.

Ω1ΛΟ465ΦΥΟ-Ι3Ξ

 

Πηγη:https://virus.com.gr