Συγκρότηση νέου ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Καρδιολογίας

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γ. Καλαβρουζιώτης

Αντιπρόεδρος: Αικ. Γιαννακοπούλου

Γεν. Γραμματέας: Σ. Ράμμος

Ταμίας: Α. Κομνού

Ειδ. Γραμματέας: Α. Τζίφα

Μέλη: Ε. Καρανάσιος

           Α. Γιαννόπουλος

 

Εκπρόσωπος ΕΕΠΚ σε AEPC:

Σ. Αποστολοπούλου

 

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 11/01/2019, συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Καρδιολογίας (Ε.Ε.Π.Κ.), το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της 15/12/2018, και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Καλαβρουζιώτης

Αντιπρόεδρος-Εισερχόμενη Πρόεδρος: Αικατερίνη Γιαννακοπούλου

Γενικός Γραμματέας: Σπυρίδων Ράμμος

Ταμίας: Αρετή Κομνού

Ειδική Γραμματέας: Αφροδίτη Τζίφα

Μέλη: Ευάγγελος Καρανάσιος, Ανδρέας Γιαννόπουλος

 

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γ. Καλαβρουζιώτης                            Σ. Ράμμος