Συζήτηση στη Βουλή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης μίλησε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο παρουσίασε ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης.

Ο κ. Βαρδακαστάνης μίλησε ότι η 24η Νοεμβρίου είναι μια ιστορική ημέρα για το ελληνικό αναπηρικό κίνημα, αναγνωρίζοντας τη συντονισμένη δουλεία που έγινε από τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και την ομάδα που συγκρότησε. Τόνισε ότι είναι «η πρώτη φορά που συζητείται ένα σχέδιο δράσης για την Αναπηρία και αυτό, ασχέτως εάν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, είναι από μόνο του μια πολύ σημαντική εξέλιξη αφού αναγάγει τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία σε ένα διαφορετικό πολιτικό επίπεδο. Καταφέραμε», ανέφερε, «κατά την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου να συνεργαστούμε με όλη την ομάδα που το κατάρτισε. Έχουμε καταθέσει αναλυτικές προτάσεις για κάθε έναν από τους 6 πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου όπως και για κάθε μια δράση που προβλέπεται, ενώ έχουμε προσθέσει και συμπληρωματικές δράσεις. Έχουμε επίσης προσθέσει και έναν έβδομο πυλώνα που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο υλοποίησης του Σχεδίου». Γνωστοποίησε παράλληλα ότι η ΕΣΑμεΑ μαζί με το Ινστιτούτο της in-esamea έχει καταστρώσει έναν μηχανισμό παρακολούθησης υλοποίησης των δράσεων, ενώ ζήτησε άμεσα να υπάρξει η εναρμόνιση του Εθνικού Σχεδίου με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την αναπηρία 2020-2030, που βρίσκεται τώρα σε διαβούλευση. Νωρίτερα είχε καταφερθεί ενάντια στην έννοια της λειτουργικότητας, και τέλος ζήτησε η συζήτηση επί του ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στην Ολομέλεια της Βουλής.

Την καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας αναπηρίας, την έκδοση οδηγού δικαιωμάτων και την παροχή κινήτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρία, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τους βασικούς πυλώνες του οποίου παρουσίασε ο υπουργός Επικρατείας. Ο κ. Γεραπετρίτης, σημείωσε ότι το λειτουργικό αυτό σχέδιο, που αποτελεί τον οδικό χάρτη της επόμενης πενταετίας, φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία. «Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαλείο που θα αφήσει το δικό του θετικό αποτύπωμα», ανέφερε ο υπουργός. Το συγκεκριμένο σχέδιο που αποτελείται από 6 πυλώνες και 30 στόχους, συνοδεύεται από δείκτες αποτελεσματικότητας, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανά στόχο και ποσοτικοποίηση της δημοσιονομικής δαπάνης. Στις προβλέψεις του εθνικού σχεδίου, είναι η σύσταση Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, η διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα άτομα με αναπηρία και η αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Στην ομιλία της η υφυπουργός Εργασίας Δ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου, το υπουργείο Εργασίας έχει αναλάβει την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με βασικό άξονα την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία.. Συγκεκριμένα οι πολιτικές που σχεδιάζει και θα υλοποιήσει είναι:

  • Η θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού

Η δράση αυτή έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινή και την επαγγελματική τους ζωή, την ανεξάρτητη διαβίωση τους και την πρόληψη και την αποφυγή της ιδρυματοποίησης.  Το δεκαοκτάμηνο Πιλοτικό Πρόγραμμα αφορά 3.000 πολίτες με αναπηρία, με εκτιμώμενο κόστος 32.434.000€ και έχει ενταχθεί στις προτάσεις χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης

  • Η κατάρτιση Εθνικής Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης

Σε  συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Παρόχων Ατόμων με Αναπηρία (ΕASPD) το υπουργείο Εργασίας επισπεύδει το Πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και Δυτικής Ελλάδας.

  • Η θεσμοθέτηση Κάρτας Αναπηρίας

Η κάρτα θα χορηγείται σε όλα τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οι κάτοχοι της θα μπορούν, με την επίδειξή της, να απολαμβάνουν σειρά παροχών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό αναπηρίας τους ή κάποια ιατρική γνωμάτευση ή άλλες κάρτες ή δελτία αναπηρίας που υφίστανται αποσπασματικά σήμερα.

  • Η δημιουργία της Εθνικής Πύλης Παροχών Αναπηρίας

Με τη σύμπραξη και των υπόλοιπων υπουργείων θα δημιουργηθεί  Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα, στο οποίο θα συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα data για τη χορήγηση όλων των παροχών προς άτομα με αναπηρίες και μέσω του οποίου θα διεκπεραιώνονται οι σχετικές αιτήσεις.

Σημειώνεται ακόμη ότι στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης του νέου προγράμματος  Βρεφονηπιακών σταθμών, η κ. Μιχαηλίδου έχει δώσει έμφαση στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές, όπως για παράδειγμα οι διαταραχές Φάσματος Αυτισμού.

 

 

Πηγή: https://iatro.gr/