Συμμετοχή Υπουργείων Υγείας, Ανάπτυξης και Παιδείας.

Στο συνέδριο “The Future of Healthcare in Greece”

Μεταρρυθμίσεις, προσέλκυση επενδύσεων και διακρατικές συνεργασίες θα τεθούν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου για το μέλλον της Υγείας στην Ελλάδα στις 22 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Στο συνέδριο «Τhe Future of Healthcare in Greece», το οποίο διοργανώνει το Health Daily, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς ομιλητές θα παρουσιάσουν τους τρόπους διασφάλισης της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων Υγείας στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα, αλλά και τις σημαντικότερες προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστεί η ανάγκη συνεργασίας όλων όσων εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών Υγείας, που θα είναι οικονομικά βιώσιμες και ταυτόχρονα θα καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού για ισότιμη, δίκαιη και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.

Εκτός από το υπουργείο Υγείας, σημαντική είναι η παρουσία στο συνέδριο του τομέα Έρευνας, που εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη, καθώς και του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, που εκπροσωπείται δια του Γενικού Γραμματέα Ηλία Ξανθάκου. Την κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα σε επίπεδο

Ε.Ε. θα παρουσιάσει ο Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας κ. Γιάννης Μπασκόζος, ενώ ειδική αναφορά στις διακρατικές πρωτοβουλίες που αφορούν τον χώρο του φαρμάκου και στις οποίες η Ελλάδα συμμετέχει, θα γίνει από τον Γ.Γ. του υπ. Υγείας κ. Γ. Γιαννόπουλο.

 

Πηγη:healthDaily