Συμπλήρωση – τροποποίηση των άρθρων 1,3,5 της υπ΄αριθμ.Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ 314 Β) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας».

συμπληρωση-τροποποιηση αποφασης