Συνάντηση Ξανθού με το ΔΣ του ΚΕΤΕΚΝΥ

Τις γενικές κατευθύνσεις και τις άμεσες προτεραιότητες της ανάπτυξης του συστήματος των Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατηγοριών (DRGs), που θα αντικαταστήσει μελλοντικά τα Κλειστά Ελληνικά Νοσήλια (ΚΕΝ), τέθηκαν σε συνάντηση του Υπουργού Υγείας με το Διοικητικό Συμβούλιο του του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ).

Η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος των Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατηγοριών θα ξεκινήσει σε πρώτη φάση πιλοτικά σε 18 δημόσια νοσοκομεία ανά της χώρα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, για την ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος DRG έχουν αγοραστεί από το 2014 οι άδειες χρήσης του γερμανικού συστήματος και η χώρα μας θα κάνει χρήση της τεχνικής βοήθειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν δημοσιευθεί επίσης οι Υπουργικές Αποφάσεις που ορίζουν τον Συστηματικό Κατάλογο Κωδικών Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΙΠ) και τον νέο Κατάλογο Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10), οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν αρχικά στα νοσοκομεία που έχουν επιλεχθεί για την δοκιμαστική εφαρμογή. Οι νέες αυτές κωδικοποιήσεις θα τεθούν σε διαβούλευση με την ιατρική κοινότητα με αρμοδιότητα του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. το οποίο στη συνέχεια θα αναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού των νοσοκομείων.

«Μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα οριστεί συνάντηση μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, μελών του Δ.Σ. του φορέα και των διοικήσεων των πιλοτικών νοσοκομείων, όπου θα παρουσιαστεί το πλαίσιο της δοκιμαστικής εφαρμογής του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)», αναφέρεται.

Συνοπτικά, με την εφαρμογή των DRGs το Υπουργείο Υγείας θέτει τους εξής στόχους:

  1. Την ενίσχυση της διαφάνειας των νοσοκομειακών υπηρεσιών,
  2. Τη συστηματική κωδικοποίηση νόσων και ιατρικών πράξεων και την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων,
  3. Τη μέτρηση και αξιολόγηση του παραγόμενου έργου των νοσοκομείων, την ανάδειξη του πραγματικού κόστους των νοσοκομειακών υπηρεσιών, τη συγκριτική παρακολούθηση του κόστους των παρεχόμενων νοσοκομειακών υπηρεσιών για όμοιες υπηρεσίες και διαφορετικά νοσοκομεία και τη βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας σχετικά με τις χρηματοδοτικές ανάγκες των νοσοκομείων,
  4. Τη δίκαιη, ορθολογική και τεκμηριωμένη κατανομή των διαθέσιμων πόρων στα νοσοκομεία.

Πηγη:https://virus.com.gr