Συνέδριο για την πυρηνική ιατρική και την ακτινολογία από την Ε.Ε.

Διάσκεψη για τις τεχνολογίες της πυρηνικής ενέργειας και της ιοντίζουσας ακτινοβολίας και τις εφαρμογές της στην πυρηνική ιατρική και την ακτινολογία οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 20 και 21 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας και ακτινοβολίας έχουν πολλές καθημερινές χρήσεις εκτός από την παροχή ενέργειας και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν λύσεις σε ορισμένες από τις πιο πιεστικές, κοινωνικές προκλήσεις της Ευρώπης.

Στην ιατρική μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του καρκίνου, των καρδιακών παθήσεων και πολλών άλλων καταστάσεων υγείας.  Στη βιομηχανία, μπορούν να επιτρέψουν την ανάπτυξη υλικών για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και στην έρευνα μπορούν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά της ύλης.

Η διάσκεψη θα επιδιώξει να εντοπίσει τις οριζόντιες δράσεις που μπορούν να αναλάβουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χώρες της Ε.Ε. και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς για να μεγιστοποιήσουν τα κοινωνικά οφέλη των πυρηνικών τεχνολογιών και των τεχνολογιών ακτινοβολίας, διατηρώντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για τους πολίτες.

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από την Επιτροπή, θα ανοίξει από τον Επίτροπο για την ενέργεια για το κλίμα και την ενέργεια Miguel Arias Cañete και τον Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Vytenis Andriukaitis, μαζί με άλλους ομιλητές. Ειδικότερα, θα υπάρχουν 5 θεματικές συνεδρίες:

  • Υγεία: Εξασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού ιατρικών ραδιοϊσοτόπων για τη διάγνωση και τη θεραπεία
  • Υγεία: Νέο πυρηνικό φάρμακο για την προώθηση της περίθαλψης των ασθενών
  • Ποιότητα και ασφάλεια: βελτίωση της ιατρικής πρακτικής
  • Ποιότητα και ασφάλεια: προκλήσεις για τη διαχείριση των μη ενεργειακών ραδιενεργών αποβλήτων και των αναλωμένων καυσίμων
  • Καινοτομία: Το μέλλον της πυρηνικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας ακτινοβολίας για την επίτευξη κοινωνικών ωφελειών στο μέλλον.

Η τελική σύνοδος της διάσκεψης θα συζητήσει τις πιθανές ενέργειες που μπορούν να αναληφθούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ασφάλεια, την επένδυση, την καινοτομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη και που θα διαμορφώσουν ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό πρόγραμμα για ιατρικές, βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/NWLuZA

 

Πηγη:https://virus.com.gr