Συνέδριο ΝΔ – Μίνα Γκάγκα: Μεταρρυθμίζουμε τη δημόσια υγεία σε πρωτόγνωρες συνθήκες

Στις προσπάθειες βελτίωσης του ΕΣΥ στη διάρκεια της πανδημίας αναφέρθηκε η Μίνα Γκάγκα μιλώντας στο 14ο Συνέδριο της ΝΔ. «Καταφέραμε να κάνουμε τομές στο σύστημα για τους πολίτες», επισήμανε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.
Από το βήμα του 14ου Συνεδρίου της ΝΔ, η Μίνα Γκάγκα τόνισε πως «η Ελλάδα και το ΕΣΥ, παρά τη μακροχρόνια κρίση και τους αργούς λόγω γραφειοκρατίας ρυθμούς, τα κατάφεραν περίφημα στην πολύ δύσκολη διαχείριση της πανδημίας».
Μάλιστα, μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, καταφέραμε – συνέχισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας – να κάνουμε τομές στο σύστημα για τους πολίτες, όπως η άυλη συνταγογράφηση, η οργάνωση των εμβολιασμών, η σύσταση του ΟΔΙΠΥ, του οργανισμού που ελέγχει και διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών των δομών υγείας, βελτιώνοντας, όπου χρειάζεται τις διαδικασίες.
Θέλω και από το βήμα του Συνεδρίου μας να πω να μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους δούλεψαν και δουλεύουν στηρίζοντας, εξυπηρετώντας και περιθάλποντας τους Έλληνες πολίτες – αλλά και όλους όσους βρίσκονται στη χώρα.
Όμως το ΕΣΥ χρειάζεται μια αναβάθμιση, διότι σχεδιάστηκε πριν 40 χρόνια, όταν οι ανάγκες και οι δυνατότητες ήταν τελείως διαφορετικές.
Ποια είναι αυτά που χρειάζεται να βελτιώσουμε ή και να αλλάξουμε;
Θεώρηση,
Εκπαίδευση,
Οργάνωση
Η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη, υλοποιεί και στον τομέα της Υγείας, μεταρρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες του Ευρωπαίου πολίτη, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες και τα εργαλεία της επιστήμης.
Ξεκινήσαμε ήδη:
Άυλη συνταγογράφηση – ηλεκτρονικά ραντεβού και πιστοποιητικά, ΟΔΙΠΥ, ΚΕΤΕΚΝΥ-DRGs, EKAΠΥ-Κεντρικές προμήθειες
Προσωπικός ιατρός
Συμβάσεις με παρόχους που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες
Προωθούμε προς υλοποίηση:
Στην εκπαίδευση
Foundation
Πιστοποίηση σε επείγουσα ιατρική για όλους τους διορισμένους σε ΤΕΠ +
ΚΑΡΠΑ για όλους
Ειδικότητες με αξιολόγηση και ανάλογα με τις ανάγκες στη χώρα
Στην Οργάνωση
Ψηφιακός φάκελος, περιληπτικός και πλήρης
Πρωτόκολλα – Κωδικοί – SOPs
Συνεχής εκπαίδευση και αξιολόγηση
Μετακινήσεις ιατρών το καλοκαίρι (εθελοντικές) με λειτουργία περιφερικών νοσοκομείων <200 κλίνες σε τομείς και επείγοντα (MDT), ώστε να εξασφαλιστεί η συνεργατικότητα όλων των ειδικοτήτων, η εμπειρία των ιατρών και οι ποιοτικές υπηρεσίες
Απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία
Μητροπολιτικά, κορμού, ακτίνας
Διασύνδεση Α’ βάθμιων με δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές- πλήρης διασύνδεση- τηλειατρική
Μαίες στο σπίτι, κέντρα φυσικού τοκετού
Αναβάθμιση επειγόντων- δομή και στελέχωση
Πρώτες Βοήθειες – Ιατρονοσηλευτικό, διασώστες, πολίτες με εκπαίδευση
Επείγοντα παντού με πιστοποιημένους γιατρούς
Αναβάθμιση θαλάμων – συνθηκών νοσηλείας
Κέντρα τραύματος
Πρόκειται για ένα έργο που όμοιό του δεν έχει γίνει στη χώρα από την ίδρυση του ΕΣΥ. Ένα έργο δύσκολο, αλλά εφικτό, που θα προσφέρει την αναγκαία ασφάλεια και ικανοποίηση στους ασθενείς, το προσωπικό και όλους τους Έλληνες. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποδεικνύει καθημερινά ότι «στέκεται δίπλα στους πολίτες».
Πηγη: http://medispin.blogspot.com/