Συνήγορος του Πολίτη: Το βιολογικό υλικό αποτελεί δημόσιο πόρο

Την άμεση σύνταξη εθνικού προγράμματος φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) και την πραγματοποίηση συντονισμένης εκστρατείας ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τη σημασία του, στη βάση της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ).

Η Ανεξάρτητη Αρχή με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (15 Νοεμβρίου), τονίζει ότι η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην υγεία και η επιλογή του δημόσιου χαρακτήρα του Συστήματος Υγείας, που πρέπει να ενισχυθεί ως αντίβαρο στην οικονομική αδυναμία των πολιτών, οδηγεί στη διαπίστωση ότι το βιολογικό υλικό αποτελεί δημόσιο πόρο.

Σχετικά με το ζήτημα που προκάλεσε η παύση λειτουργίας ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης βλαστοκυττάρων, μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης και τη σύνταξη σχετικού πορίσματός του, ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει ότι η κλινική που φυλάσσει και συντηρεί τα δείγματα ΟπΑ έχει την ευθύνη να βρει οριστική λύση. Αυτό άλλωστε προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις και τις συμβατικές υποχρεώσεις της, χωρίς να συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των γονέων-συμβαλλομένων.

 

Πηγη:https://virus.com.gr/