Συναγερμός από το υπουργείο Υγείας για έγκαιρη αντιμετώπιση των κουνουπιών – Οδηγίες

 

Σημαντική χαρακτηρίζεται η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης.

Την έναρξη προγράμματος έγκαιρης αντιμετώπισης των κουνουπιών, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι για την υγεία, ζητεί το υπουργείο Υγείας.

Σχετικές συστάσεις περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γιάννη Μπασκόζου προς τις Περιφέρειες, τις Υγειονομικές Περιφέρειες, τους Ιατρικούς Συλλόγους και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της εγκυκλίου, που παρατίθεται πιο κάτω, τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρότατο παράγοντα κινδύνου για την εξάπλωση ασθενειών για τις οποίες είναι διαβιβαστές.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί στη χώρα μας περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ελονοσίας, ενώ είναι υπαρκτός ο κίνδυνος εισαγωγής άλλων ιών που μεταδίδονται με κουνούπια (Zika, Chikungunya, Δάγκειου πυρετού).

Η πρόληψη και αντιμετώπιση των νόσων που μεταδίδονται με κουνούπια – όσον αφορά στο διαβιβαστή – βασίζεται στη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών, μέσω του περιορισμού των εστιών αναπαραγωγής τους και ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης κουνουπιών και στην παρεμπόδιση της επαφής μεταξύ διαβιβαστών και ανθρώπων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιοχές όπου κατά τα τελευταία έτη καταγράφηκαν κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου (σε ανθρώπους ή ζώα) ή κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης ή εισαγόμενα κρούσματα ελονοσίας σε ευάλωτες περιοχές.

Το ίδιο ισχύει και σε περιοχές όπου διαμένουν μετανάστες – πρόσφυγες από χώρες ενδημικές νόσων που μεταδίδονται με διαβιβαστές (όπως η ελονοσία).

Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για την εξάπλωση παθογόνων που μεταδίδονται με κουνούπια σε τοπικό επίπεδο.

Σχέδιο

Το υπουργείο Υγείας καλεί τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους να εκπονήσουν ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης των κουνουπιών σε επίπεδο Περιφέρειας – Περιφερειακών Ενοτήτων – Δήμων.

Με την εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής υγιεινής και εξυγίανσης του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται ο περιορισμός ή η εξάλειψη, όπου είναι δυνατόν, των εστιών ανάπτυξης των προνυμφών κουνουπιών.

Τα μέτρα αυτά είναι από τα σημαντικότερα, καθώς προσφέρουν μακροχρόνιο όφελος, ελαχιστοποιούν την ευχέρεια πολλαπλασιασμού των κουνουπιών και μειώνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης υψηλών πληθυσμών τους για μεγάλο διάστημα, χωρίς την ανάγκη χρήσης βιοκτόνων.

Εστίες

Ο περιορισμός των εστιών μπορεί να επιτευχθεί με την επιχωμάτωση μικρών κοιλοτήτων του εδάφους, ώστε να διευκολύνεται η κίνηση του νερού και να παρασύρονται τα ατελή στάδια των κουνουπιών. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα αρδευτικά ή αποστραγγιστικά κανάλια ή τάφροι, οι δεξαμενές συλλογής νερού, οι όχθες ποταμών ή ρυακιών και οι κοίτες χειμάρρων.

Θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό, την εξάλειψη ή τον καθαρισμό των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που βρίσκονται μέσα ή γύρω από τις κατοικημένες περιοχές.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα σημεία όπου συγκεντρώνονται λιμνάζοντα ύδατα, όπως και σιντριβάνια, καλλωπιστικές λιμνούλες, δεξαμενές εκτός λειτουργίας, αποχετεύσεις, διαρροές των συστημάτων ύδρευσης, δοχεία αποθήκευσης νερού ή άλλα αντικείμενα που κατακρατούν το νερό της βροχής ή ποτίσματος, εγκαταλελειμμένοι χώροι και κτίρια όπου συνήθως συσσωρεύονται απορρίμματα πάσης φύσεως και βιολογικοί καθαρισμοί.

Ενημέρωση

Σημαντική χαρακτηρίζεται η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης, που συμπεριλαμβάνουν την εξάλειψη εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών (ακόμη και μικρών) στους ιδιωτικούς χώρους

Σκόπιμο θεωρείται να αποφεύγεται η δημιουργία κέντρων φιλοξενίας – υποδοχής μεταναστών – προσφύγων σε περιοχές που γειτνιάζουν με μεγάλες εστίες – φυσικά ενδιαιτήματα ανωφελών κουνουπιών (ορυζώνες, που συνιστούν ιδιαιτέρως παραγωγικές εστίες ανωφελών κουνουπιών, υδροβιοτόπους, εκβολές ποταμών).

Ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει και σε περιοχές με καταγραφή υψηλών πληθυσμών ανωφελών κουνουπιών και φυσικά σε περιοχές όπου είχε καταγραφεί εγχώρια μετάδοση ελονοσίας τα τελευταία έτη, σε ακτίνα τουλάχιστον 6 χιλιομέτρων από τις εστίες κουνουπιών και από τους οικισμούς με πρόσφατη καταγραφή εγχώριας μετάδοσης ελονοσίας.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr