Συναντήσεις εργασίας για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές

Με πρωτοβουλία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, και σε συνεργασία με επιστήμονες από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, διοργανώνεται, -κατά την τρέχουσα και την επόμενη εβδομάδα- σειρά συναντήσεων εργασίας με εκπρόσωπους των Περιφερειών/ Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας, στο κεντρικό κτήριο του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο ενίσχυσης των δράσεων πρόληψης νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές και της διατομεακής συνεργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σκοπός των συναντήσεων είναι να παρουσιασθούν και συζητηθούν οι τρέχουσες προκλήσεις από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές στη χώρα μας, και τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης και απόκρισης, συμπεριλαμβανομένων των έργων καταπολέμησης κουνουπιών από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

2105212035

 

Πηγη:https://keelpno.gr/