Συνεργασία ΚΕΘΕΑ-ΙΕΠ για πρόληψη εξαρτήσεων

Μνημόνιο συνεργασία για την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για τις εξαρτήσεις στη σχολική τάξη, αλλά και τη σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, υπέγραψε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Εκτός από την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας, οι δύο φορείς διοργανώνουν σειρά επιστημονικών ημερίδων, με στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων, αλλά και τη μεταξύ τους διασύνδεση.

 

Πηγη:HealthDaily