Συνεργασία της Υπηρεσίας Ασύλου με τους Γιατρούς του Κόσμου

Η συνεργασία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και με σεβασμό στο πρόσωπο του αιτούντος εξέταση του αιτήματος διεθνούς προστασίας.

Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τους Γιατρούς του Κόσμου στο πλαίσιο της υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου  της Υπηρεσίας Ασύλου.

Η συνεργασία της Υπηρεσίας Ασύλου με τους Γιατρούς του Κόσμου συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και με σεβασμό στο πρόσωπο του αιτούντος εξέταση του αιτήματος διεθνούς προστασίας.

Οι Γιατροί του Κόσμου εξυπηρετώντας ανελλιπώς τα τελευταία έτη μέσα από τα Ανοιχτά Πολυϊατρεία τους εκατοντάδες αιτούντες άσυλο σε όλη την Ελλάδα που παραπέμπονται σε καθημερινή βάση από την Υπηρεσία Ασύλου, ξεκινούν να λειτουργούν ένα Γραφείο Υγείας και Πρώτων Βοηθειών εντός του ΠΓΑ Αττικής ώστε να οργανωθεί και να εντατικοποιηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα παραπομπών και διασύνδεσης για τους αιτούντες άσυλο και τους πολίτες τρίτων χωρών σε υπηρεσίες υγείας. Να σημειωθεί ότι ήδη από το 2015 μέχρι και σήμερα οι Γιατροί του Κόσμου υποστηρίζουν το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πάτρας με παραχώρηση κτιριακής υποδομής στην περιοχή.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr