Συνολικά 33 γιατρούς με μηνιαίο μισθό 4.830 ευρώ αναζητά η Κύπρος

Συνολικά 33 γιατρούς με μηνιαίο μισθό περί τα 4.830 ευρώ αναζητά ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, προκηρύσσοντας νέες θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, με τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 8η Μαρτίου 2019.

Όπως αναφέρει η σχετική προκήρυξη, ο ετήσιος μισθός ανέρχεται στα 57.696,16 ευρώ και θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό.

Μισθοδοτική αύξηση προβλέπεται κάθε τρία (3) χρόνια, αθροιστικά, όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, πλέον και άλλων κινήτρων που καθορίσθηκαν ή θα καθορισθούν.

Διάρκεια Απασχόλησης

Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου (απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμών του 2017»

Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμα του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.

Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως. Η περίοδος απασχόλησής περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης. Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου.

Οι ειδικότητες

Συγκεκριμένα, η υποβολή αιτήσεων για τριάντα τρεις (33) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, αφορά τις ειδικότητες:

1. Παθολογία (4 θέσεις)

2. Καρδιολογία (1 θέση)

3. Πνευμονολογία (1 θέση)

4. Νεφρολογία (1 θέση)

5. Γαστρεντερολογία (1 θέση)

6. Εντατική Θεραπεία (2 θέσεις)

7. Οφθαλμολογία (1 θέση)

8. Αναισθησιολογία (με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστο 2 ετών από αναγνωρισμένα Νοσοκομειακά Κέντρα στα Καρδιοθωρακοχειρουργικά περιστατικά) – (1 θέση)

9. Αναισθησιολογία (1 θέση)

10. Παιδιατρική (με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστο 1 έτους από αναγνωρισμένα Νοσοκομειακά Παιδιατρικά Κέντρα στα περιστατικά Γενετικής και Σπανίων Νοσημάτων) – (1 θέση)

11. Παιδιατρική με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Νεογνών (1 θέση)

12. Ακτινολογία (1 θέση)

13. Πυρηνική Ιατρική (1 θέση)

14. Ορθοπεδική (με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστο 2 ετών από αναγνωρισμένα Νοσοκομειακά Κέντρα στην Παιδοορθοπεδική) (1 θέση)

15. Ορθοπεδική (1 θέση)

16. Παιδοκαρδιολογία (1 θέση)

17. Παιδιατρική (με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστο 2 ετών από αναγνωρισμένα Νοσοκομειακά Κέντρα στα παιδοογκολογικά περιστατικά) – (1 θέση)

18. Γενική Ιατρική ή Παθολογία ή Ορθοπεδική ή Γενική Χειρουργική για τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επείγοντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) – (5 θέσεις)

19. Νευρολογία (1 θέση)

20. Αγγειοχειρουργική (1 θέση)

21. Ακτινολογία (Παιδ.) – (1 θέση)

22. Παιδιατρική (με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστο 2 ετών από αναγνωρισμένα Νοσοκομειακά Κέντρα στην Εντατική Θεραπεία Παίδων) – (1 θέση)

23. Ακτινολογία (με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστο 2 ετών από αναγνωρισμένα Νοσοκομειακά Κέντρα στην Επεμβατική Ακτινολογία) (2 θέσεις)

24. Μικροβιολογία (1 θέση)

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 – 14:30 στη διεύθυνση: 1, Προδρόμου και 17 Χείλωνος, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449, Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1309 Λευκωσία

 

Πηγη:https://www.healthpharma.gr/