Συνταγογράφηση ανά ειδικότητα. Σύγχυση πλήρης των ορίων…

Η αποστολή προστίμων σε γιατρούς από τον ΕΟΠΥΥ για συνταγογράφηση “εκτός ορίων ειδικότητας” όταν αυτά δεν έχουν ξεκαθαριστεί επίσημα είναι τουλάχιστον προκλητική… Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων, τα φάρμακα για την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε σχέση με τη Γενική Ιατρική…

Η ΧΑΠ αποτελεί παγκόσμια αντικείμενο και της Γενικής Ιατρικής ως ένα από τα συνηθέστερα χρόνια νοσήματα- ο επιπολασμός της στην κοινότητα είναι τέτοιος που επιτρέπει στο Γενικό Ιατρό να μπορεί να τη διαχειρίζεται με επάρκεια μέχρι στο βαθμό που θα πρέπει να παραπέμψει τον ασθενή σε πνευμονολόγο… Τα παραπάνω υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πνευμολογίας και η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής.

Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ – υπηρεσία ελέγχου των συνταγών του ΕΟΠΥΥ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο πνευμονολόγος αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Γεωργακόπουλος θεωρούν πως η ΧΑΠ δεν εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα της Γενικής Ιατρικής… Ο ΕΟΦ στη θετική λίστα του, όπως και το Υπουργείο Υγείας με δελτίο τύπου του θεωρούν πως ο Γενικός Γιατρός από μόνος του δεν μπορεί να συνταγογραφεί μόνο τον έτοιμο συνδυασμό LAMA/ LABA για τον οποίο ζητά γνωμάτευση από πνευμονολόγο , ενώ επιτρέπει τη συνταγογράφηση όλων των υπολοίπων…. Σύγχυση πλήρης των ορίων…

Μόνο το Υπουργείο Υγείας μπορεί να ξεμπλέξει αυτή τη κατάσταση…και πρέπει να το κάνει άμεσα γιατί διαφορετικά θα υπάρξουν σύντομα αρνητικές επιπτώσεις για τους ασθενείς…

Γράφει ο Ευάγγελος Φραγκούλης, Β΄Αντιπρόεδρος ΕΛΕΓΕΙΑ, Αν. Αρχίατρος ΕΔΟΕΑΠ

 

Πηγη:https://virus.com.gr