Συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών: Που εστιάζει από σήμερα ο ΕΟΠΥΥ

Eλέγχους με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών, τόσο για τα φαρμακεία που εκτελούν συνταγές όσο καο τους γιατρούς που συνταγογραφούν ξεκινάει από σήμερα ο ΕΟΠΥΥ. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της διοίκησης Οργανισμού για περαιτέρω ελέγχους των δαπανών, με στόχο τον εξορθολογισμό τους, το ΔΣ ενέκρινε την ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος προσδιορισμού του δείγματος προς έλεγχο ιατρών και φαρμακοποιών. Στη γραμμή που έχει δώσει από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Σ. Μπερσίμης και αυτοί οι έλεγχοι αξιοποιούν τη χρήση στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων.

Διαβάστε επίσης:  Νέα «λαβράκια» από τους ελέγχους του ΕΟΠΥΥ

Βάσει της απόφασης, οι δέκα δείκτες που αφορούν στα φαρμακεία και την εκτέλεση συνταγών, είναι:

 1. Δαπάνη στον Οργανισμό για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο
 2. Μέσο αριθμός συνταγών ανά δικαιούχο
 3. Μέση ποσότητα ανά δικαιούχο (σε κουτιά ανά ασφαλισμένο)
 4. Μέση δαπάνη ανά δικαιούχο
 5. Μέση δαπάνη ανά συνταγή
 6. Ποσοστό δαπάνης σε on-patent
 7. Ποσοστό δαπάνης του πρώτου συνταγογράφου ιατρού
 8. Ποσοστό δαπάνης από τον πρώτο δικαιούχο σε κατανάλωση
 9. Ποσοστό δαπάνης σε πρώτη εταιρεία
 10. Ποσοστό off-patent προς άθροισμα generics και off–patent

Η επιλογή φαρμακείων και ιατρών που θα ελεγχθούν να γίνεται σε μηνιαία βάση, ενώ σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα διενεργείται και επιτόπιος έλεγχος. Παράλληλα, με την απόφαση του ΔΣ προβλέπεται και η  δημιουργία εφαρμογής στην ηλεκτρονική πύλη eopyykmes όπου οι ιατροί και τα ιδιωτικά φαρμακεία θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των δεικτών της συνταγογράφησης τους και εκτέλεσης συνταγών αντίστοιχα.

Οι δείκτες που αφορούν στους γιατρούς και τη συνταγογράφηση είναι:

 1. Ο Αριθμός συνταγών που εκδίδονται από τον Ιατρό
 2. Μέσο πλήθος συνταγών ανά δικαιούχο
 3. Μέση δαπάνη ανά συνταγή
 4. Ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών
 5. Ποσοστό συνταγογράφησης ανά δραστική ουσία (ATC5) για τις δέκα πρώτες που συνταγογραφεί
 6. Ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική ομάδα (ATC4) για τις δέκα πρώτες που συνταγογραφεί
 7. Ποσοστό εμβαλλαγίων ανά φαρμακευτική εταιρεία
 8. Ποσοστό δαπάνης των πέντε περισσότερο δαπανηρών ασφαλισμένων σε σχέση με το σύνολο
 9. Ποσοστό συνταγών εκτέλεσης ανά φαρμακείο.

Έλεγχοι συνταγογράφησης & εκτελεσης

 

Πηγη:https://virus.com.gr