Συντονιστική επιτροπή: Προς την Κυβέρνηση, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλους τους πολίτες της Ελληνικής επικράτειας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς την Κυβέρνηση, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλους τους πολίτες της Ελληνικής επικράτειας
Την εβδομάδα που πέρασε, όλες σχεδόν οι ιδιωτικές διαγνωστικές μονάδες εργαστηριακής και κλινικοεργαστηριακής ιατρικής, έμειναν κλειστές για τρεις ημέρες από 23-25 Μαΐου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εξοντωτική πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση εις βάρος τους, με την επιβολή δύο αυταρχικών και καταστροφικών μέτρων, δηλαδή, των αναγκαστικών τμηματικών εκπτώσεων (rebate) και της αυτόματης περικοπής υπέρβασης της δαπάνης (claw back) ενός ελλειμματικού προϋπολογισμού, μέτρα τα οποία έχουν οδηγήσει όλες τις διαγνωστικές μονάδες στην υπερχρέωση και στην αναπόφευκτη χρεοκοπία.
Εάν σε οιονδήποτε επαγγελματία ή επιχείρηση, σε οιονδήποτε σημείο του πλανήτη δραστηριοποιείται, τα έσοδά του από τις υπηρεσίες που παρέχει, όπως κάνουν οι ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες υγείας ή από την πώληση προϊόντων όπως κάνουν άλλες επαγγελματικές ομάδες, είναι λιγότερα από τα έξοδά τους, τότε ο επαγγελματίας αυτός ή η επιχείρηση, καταγράφουν ζημίες οι οποίες προστιθέμενες η μία πάνω στην άλλη δημιουργούν χρέος, το οποίο συνεχώς αυξάνεται όσο η ζημιογόνος αυτή δραστηριότητα συνεχίζεται.
Ενδεικτικά και για να κατανοήσουν όλοι τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ιδιωτικές ιατρικές διαγνωστικές μονάδες, τη χρονιά που πέρασε (2018), οι απαιτήσεις των παρόχων για τις διαγνωστικές εξετάσεις που διενήργησαν στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ήταν 480 εκ. ευρώ και ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για την κατηγορία αυτών των εξετάσεων ήταν 350 εκ. ευρώ, δηλαδή μας ζητούν να τους επιστρέψουμε 130 εκ. ευρώ τα οποία είναι το ποσό της περικοπής που μας κάνουν με το ληστρικό και ανήθικο μέτρο του claw back και αυτό είναι μόνο για μία χρονιά.
Σημειώστε ότι τα 480 εκ. ευρώ που απαιτούν όλες οι ιδιωτικές διαγνωστικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής για τις διαγνωστικές εξετάσεις που έχουν διενεργήσει, είναι το ποσό που έχει προκύψει μετά από την περικοπή που έχει γίνει από το πρώτο αυταρχικό μέτρο των αναγκαστικών τμηματικών εκπτώσεων (rebate), το οποίο σε κάποιες ομάδες εξετάσεων, όπως οι εξετάσεις αίματος και άλλων βιολογικών υλικών, η μεγαλύτερη κλίμακα περικοπής φθάνει το 50%, με αποτέλεσμα από ένα ποσό και πάνω αξίας διενεργούμενων εξετάσεων, να περικόπτονται οι μισές εξετάσεις που έχουν διενεργηθεί.
Επιπλέον θυμίζουμε ότι η χρέωση των περισσοτέρων διαγνωστικών εξετάσεων είναι με τιμές που έχουν προσδιοριστεί από το έτος 1991!!!, πάνω στις οποίες έχουν γίνει δύο μειώσεις τιμών σε πολλές από αυτές τις εξετάσεις, μειώσεις που συνολικά φθάνουν το 63%, με αποτέλεσμα πολλές διαγνωστικές εξετάσεις να έχουν επίπεδα τιμών κάτω από το κόστος παραγωγής τους.
Τέλος το έτος που τρέχει, είναι η έβδομη συνεχή χρονιά που εφαρμόζονται αυτά τα δύο καταστροφικά μέτρα (rebate και claw back), με αποτέλεσμα όλες οι ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής κυρίως, αλλά και κλινικοεργαστηριακής ιατρικής, να έχουν συσσωρεύσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ χρέος οι πιο μικρές από αυτές ή εκατομμύρια ευρώ χρέος οι πιο μεγάλες του κλάδου, το οποίο έχει καταστεί πλέον μη διαχειρίσιμο.
Όλα τα παραπάνω, αναδεικνύουν με απλό, καθαρό και κατανοητό τρόπο την ωμή και αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, ότι κάθε ημέρα που περνάει προσθέτει νέο χρέος σε όλες τις ιδιωτικές διαγνωστικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής, οι οποίες εκτός από τα μεγάλα λειτουργικά έξοδα που έχουν (μισθοδοσία προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, λειτουργία εγκαταστάσεων, αγορά ή μίσθωση πανάκριβων μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας κ.α.), πρέπει να διαθέτουν χρήματα για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών απαραίτητων για τη διενέργεια των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων και πράξεων που πραγματοποιούν καθημερινά στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αυτά που διαβάζετε είναι η μόνη αλήθεια και η σκληρή πραγματικότητα χωρίς καμία υπερβολή και η οποία εάν δεν αλλάξει άμεσα, θα οδηγήσει μοιραία στο κλείσιμο όλων των ιδιωτικών ιατρικών διαγνωστικών μονάδων, οι οποίες εξυπηρετούν, σήμερα που μιλάμε, το 95% σχεδόν των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. άμεσα, ποιοτικά και αξιόπιστα, σε όλο το φάσμα των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων.
Για τον λόγο αυτό και αδυνατώντας να σηκώσουμε άλλο οικονομικό βάρος στις πλάτες μας, δηλαδή άλλο χρέος, κλειδώνουμε τις εγκαταστάσεις των μονάδων μας σε απεργία διαρκείας, έως ότου η Κυβέρνηση και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταργήσουν το ανήθικο, ληστρικό και καταστροφικό μέτρο της αυτόματης περικοπής υπέρβασης της δαπάνης ενός άκρως ελλειμματικού προϋπολογισμού, το περιβόητο claw back, ώστε να μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίοι κατά 95% περίπου προτιμούν να προσέρχονται στις ιδιωτικές διαγνωστικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής, απολαμβάνοντας άμεση εξυπηρέτηση, ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών και αξιοπιστία αποτελεσμάτων.
Οι λύσεις για την εκτέλεση ακόμη και αυτού του άκρως ελλειμματικού προϋπολογισμού υπάρχουν και είμαστε έτοιμοι να τις προτείνουμε στην Κυβέρνηση και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν μπορούμε να δεχτούμε όμως την διενέργεια ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων τις οποίες ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν θα αποζημιώνει, έστω και με αυτές τις μειωμένες τιμές του κρατικού τιμοκαταλόγου του 1991 και την επιβολή των άδικων αναγκαστικών τμηματικών εκπτώσεων (rebate), που φθάνουν, επαναλαμβάνουμε, ακόμη και το 50% της τόσο υποτιμημένης αξίας πολλών διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούμε.
Όποια εξέταση εκτελείται πρέπει να αποζημιώνεται πλήρως.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πηγη:http://medispin.blogspot.com/