“Συρρίκνωση” του κλάδου των ιδιωτικών κλινικών

Στα 280 μειώθηκαν τα θεραπευτήρια στη χώρα το 2016 (δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές) από 283 το 2015, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ. Με βάση το νομικό καθεστώς τους, το 54,3% (152) των δομών αυτών ήταν ιδιωτικές.

Ο συγκεκριμένος κλάδος ιδιωτικής υγείας, εξάλλου, καταγράφει αξιοσημείωτη συρρίκνωση στα χρόνια της κρίσης. Ενδεικτικά, από 170 επιχειρήσεις που αριθμούσε το 2009, σήμερα έχει φτάσει να αριθμεί μόλις 135 (100 γενικές, ειδικές και μικτές και 35 νευροψυχιατρικές).

Η εικόνα αυτή σχετίζεται αφενός με την αρνητική επίδραση των περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλίων και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back) κι αφετέρου με τη “φτωχοποίηση” των ελληνικών νοικοκυριών που αδυνατούν να πληρώσουν για την υγεία τους.

Ο “χάρτης” των θεραπευτηρίων το 2016

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 61,8% όλων των θεραπευτηρίων (δημόσιων και ιδιωτικών) ήταν Γενικά και το 34,3% Ειδικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ειδικών θεραπευτηρίων αποτελούν τα Νευροψυχιατρικά με ποσοστό 17,5% και τα Μαιευτικά- Γυναικολογικά με 7,1% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στην κατανομή τους στις 13 περιφέρειες της χώρας, τα περισσότερα θεραπευτήρια (35% του συνόλου) βρίσκονταν στην περιφέρεια της Αττικής, με δεύτερη σε ποσοστό την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (16,1%) και τρίτη τη Θεσσαλία (11,4%).

Το μικρότερο ποσοστό θεραπευτηρίων παρουσιάζεται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ηπείρου, όπου τα θεραπευτήρια συνολικά σε όλες αυτές τις περιφέρειες αντιστοιχούν στο 9,7% του συνόλου της χώρας.

Πηγή: amna.gr,virus.com.gr