Συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και δαπάνες

Σπατάλη χωρίς αποτέλεσμα οι δαπάνες στα σύγχρονα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Το 20% των τρεχουσών δαπανών στα σύγχρονα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως αναποτελεσματικές είτε ως σπατάλη.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας (HSPA) δημοσίευσε έκθεσή της με τίτλο “Εργαλεία και μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη: μια επισκόπηση των τρεχουσών προσεγγίσεων και των ευκαιριών βελτίωσης”.

‘Οπως αναφέρεται στην έκθεση “τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο τη σύνθετη πρόκληση του συνδυασμού της αυξανόμενης ζήτησης υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με τους διαθέσιμους πόρους ως μέσο για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια συναίνεση μεταξύ των ερευνητών ότι έως και το 20% των τρεχουσών δαπανών στα σύγχρονα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να χαρακτηριστεί είτε ως αναποτελεσματική είτε σπατάλη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ σχετικά με την HSPA διαπίστωσε ότι η ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι σχετικά στα πρώτα της βήματα και ότι οι ελλείψεις που προκύπτουν; εκθέτουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την υγεία, οι οποίοι τελικώς αποτυγχάνουν στην αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας ενώ στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να οδηγήσουν σε επιβάρυνση της υγείας των ασθενών.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr