“Σφιχτές” οι εφημερίες στην υγεία για το 2018

Αυστηρό πρόγραμμα που δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 260,35 εκ. ευρώ

Στα 260,35 εκ. ευρώ θα φθάσει φέτος η αποζημίωση των εφημεριών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τα ειδικά νοσοκομεία, τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το ΕΚΑΒ.

Στη σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του αναπληρωτή Παύλου Πολάκη, ορίζεται ότι η προβλεπόμενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 2812 του Φ.210 «Δαπάνες Υγείας» κατά 225 εκ. ευρώ, τον Κ.Α.Ε. 2812 του Φ.260 «Δαπάνες Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας» κατά 32,7 εκ. ευρώ και τον Κ.Α.Ε. 2816 του Φ.210 «Δαπάνες Υγείας» κατά 2,65 εκ. ευρώ.

Νοσοκομεία
Αναλυτικά για τα νοσοκομεία, καθόλη τη διάρκεια του 2018, προβλέπεται η καταβολή εφημεριών σε γιατρούς και οδοντιάτρους, ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, ειδικευόμενους, πανεπιστημιακούς, μονίμους γιατρούς του Δημοσίου, αγροτικούς γιατρούς, επικουρικούς και ΠΕ γιατρούς.
Οι εφημερίες τους θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται από την Διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος  στο οποίου υπηρετούν.

Συγκεκριμένα, η κατανομή στα νοσοκομεία ανά ΥΠΕ και ειδικά νοσοκομεία έχει ως εξής:

 • 1η ΥΠΕ για 6.334 γιατρούς προβλέπονται εφημερίες ύψους 59.650.000 ευρώ
 • 2η ΥΠΕ για 3.392 γιατρούς προβλέπονται εφημερίες ύψους 37.300.000 ευρώ
 • 3η ΥΠΕ για 2.046 γιατρούς προβλέπονται εφημερίες ύψους 22.100.000 ευρώ
 • 4η ΥΠΕ για 3.051 γιατρούς προβλέπονται εφημερίες ύψους 30.000.000 ευρώ
 • 5η ΥΠΕ για 1.893 γιατρούς προβλέπονται εφημερίες ύψους 20.000.000 ευρώ
 • 6η ΥΠΕ για 3.203 γιατρούς προβλέπονται εφημερίες ύψους 36.430.000 ευρώ
 • 7η ΥΠΕ για 1.537 γιατρούς προβλέπονται εφημερίες ύψους 16.600.000 ευρώ
 • Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. για 185 γιατρούς προβλέπονται εφημερίες ύψους 1.800.000 ευρώ
 • ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για 55 γιατρούς προβλέπονται εφημερίες ύψους 420.000 ευρώ
 • ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για 114 γιατρούς προβλέπονται εφημερίες ύψους 700.000 ευρώ

Συνολικά, στα νοσοκομεία της χώρας θα κατανεμηθούν ποσά εφημεριών ύψους 225.000.000 ευρώ που αφορούν 21.810 γιατρούς διαφόρων βαθμίδων.

Μονάδες ΠΦΥ
Σε ότι αφορά τις  μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας , εγκρίθηκε η  καταβολή εφημεριών από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδοντιάτρων των:  Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.,  Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών),  Μονίμων ιατρών του Δημοσίου,  Αγροτικών ιατρών,  Επικουρικών ιατρών και   ΠΕ Ιατρών.
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται από την Διοίκηση της τοπικής Υγειονομικής Περιφέρειας και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων.
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν στις μονάδες ΠΦΥ της:

 • 1ης ΥΠΕ για 225 γιατρούς, αποζημίωση εφημεριών ύψους  1.970.000 ευρώ
 • 2ης ΥΠΕ για 500 γιατρούς, αποζημίωση εφημεριών ύψους  4.330.000 ευρώ
 • 3ης ΥΠΕ για 350 γιατρούς, αποζημίωση εφημεριών ύψους  3.500.000 ευρώ
 • 4ης ΥΠΕ για 675 γιατρούς, αποζημίωση εφημεριών ύψους  6.800.000 ευρώ
 • 5ης ΥΠΕ για 500 γιατρούς, αποζημίωση εφημεριών ύψους  4.700.000 ευρώ
 • 6ης ΥΠΕ για 800 γιατρούς, αποζημίωση εφημεριών ύψους  8.900.000 ευρώ
 • 7ης ΥΠΕ για 290 γιατρούς, αποζημίωση εφημεριών ύψους  2.500.000 ευρώ

Συνολικά η κατανομή των εφημεριών στις Μονάδες ΠΦΥ αφορά 3.340 γιατρούς οι οποίοι θα αποζημιωθούν με 32.700.000 ευρώ

ΕΚΑΒ
Αντίστοιχα, σε ότι αφορά το ΕΚΑΒ, η καταβολή εφημεριών καθόλη τη διάρκεια του 2018, θα αφορά 140 γιατρούς ΕΚΑΒ, ειδικευμένους, ειδικευόμενους και επικουρικούς, για τους οποίους προβλέπεται κονδύλι ύψους 2,65 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα εφημεριών όπως αυτό ανά μήνα εγκρίνεται από την Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β. και μέχρι τα όρια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του έργου του και των επειγουσών συνθηκών στις οποίες καλείται να επιχειρήσει.

Πηγη:http://healthmag.gr