Σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε επικουρικό προσωπικό (ιατρικό και λοιπό) και στο προσωπικό των Τ.Ομ.Υ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/