Σχετικά με τις εφημερίες 1ου τριμήνου 2019

Μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Οικονομικών του υπουργείου υγείας και το ΓΛΚ ενημερωθήκαμε πως τα κονδύλια εφημερίων 1ου τριμήνου 2019 έχουν εκταμιευτεί και θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των Νοσοκομείων στην αρχή της ερχόμενης εβδομάδας.
Με δεδομένη την κατάργηση του ελέγχου ενταλμάτων από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η εκταμίευση των αποζημιώσεων εφημεριών θα γίνει απευθείας, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

 

Πηγη:https://www.docmed.gr