Σύλλογοι Ασθενών Ελλάδας 2017/2018

Μετά την μεγάλη επιτυχία της έκδοσης «Σύλλογοι Ασθε-νών Ελλάδας-Δράσεις 2015/2016», η οποία έτυχε ευρύτατης αποδοχής από τους συλλόγους ασθενών όλης της χώρας, το Υπουργείο Υγείας, τους επαγγελ-ματίες υγείας, τους συλλογικούς φορείς του κλάδου, αλλά κυρίως από τους απλούς πολίτες, το Health Daily προχωρά στη δημιουργία του νέου οδηγού «Δράσεις 2017/2018», με στόχο να προβάλει τις ενέργειες και τους στόχους των Συλλόγων όλης της χώρας, κάνοντας γνωστό σε όλους τους πολίτες το έργο τους.

Φέτος συμμετέχουν ακόμη περισσότεροι σύλλογοι, οι οποίοι δεν είχαν προλάβει να συμπεριληφθούν στον προηγούμενο Οδηγό.

Επιπλέον, η φετινή έκδοση θα πλαισιώνεται από κείμενα σημαντικών προσωπικοτήτων στο χώρο της Υγείας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία θα έχουν ως επίκεντρο τον ασθενή.

Ο Οδηγός Συλλόγων Ασθενών αναμένεται να κυκλο-φορήσει τον Μάιο 2018 και θα διανεμηθεί σε όλους τους φορείς υγείας, στα Συνέδρια που διοργανώνει το Health Daily, ενώ θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο.

Σημειώνεται ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει ανα-γνωρίσει τη μεγάλη αξία του οδηγού «Δράσεις Συλλόγων Ασθενών». Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα Μετα-πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» ζήτησε και έλαβε την άδεια από το Health Daily να χρησιμοποιήσει το περι-εχόμενο του οδηγού στο διδακτικό υλικό του εν λόγω Προγράμματος.

 

Πηγη:healthdaily