Σύνοδος Πρυτάνεων: Ομόφωνο “όχι” στην πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των πανεπιστημιακών γιατρών

Μία απόφαση για την… τιμή των όπλων, καθώς αυτή έρχεται εκ των υστέρων και αφού έχει ψηφισθεί από τη Βουλή η επίμαχη νομοθετική διάταξη, έλαβε ομοφώνως η 90η Σύνοδος των Πρυτάνων των Πανεπιστημίων της χώρας μας κατά της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των πανεπιστημιακών γιατρών στο ΕΣΥ της χώρας μας…

Συγκεκριμένα, η σχετική απόφαση της Συνόδου έχει ως εξής:

“Η Σύνοδος Πρυτάνεων αποφάσισε ομόφωνα την εξομοίωση της απασχόλησης των μελών ΔΕΠ των Ιατρικών Τμημάτων με τα μέλη ΔΕΠ των άλλων Σχολών και Τμημάτων, δηλαδή πλήρης ή μερική απασχόληση  αλλά όχι αποκλειστική.

Επίσης η Σύνοδος  αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων τη νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της παρ.4 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001”

 

Πηγη:https://www.healthview.gr/