Σύσταση Επιτροπής για τη ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης γιατρών και άλλων υγειονομικών ειδικοτήτων

Mε την ΑΔΑ 66ΗΒ465ΦΥΟ συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδια για το συντονισμό των στρατηγικών και δράσεων των δύο Υπουργείων, για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στην έρευνα και στην άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας.
Το έργο της Επιτροπής περιγράφεται στην παράγραφο 5 της αριθμ. οικ. 4051/17.10.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 3723), όπως ισχύει.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Απόφασης και στα μέλη της δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, αρμόδια για το συντονισμό των στρατηγικών και δράσεων των δύο Υπουργείων, για
τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στην έρευνα
και στην άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας και ορίζονται ως
μέλη αυτής οι κάτωθι:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Καθηγητής Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.)., ως Συντονιστής, με αναπληρωτή στα καθήκοντα του Συντονιστή το ΣΦΗΚΑΚΗ ΠΕΤΡΟ,
Καθηγητή Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΗΛΙΑΝΑ, Ιατρός, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.),
με αναπληρωτή το ΝΤΟΥΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, Ιατρό, Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
(Ε.Σ.Δ.Υ.).
5. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οφθαλμίατρος, με αναπληρωτή το ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,
Παιδίατρο, ως εκπρόσωποι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.).
6. ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τομεάρχης Νοσηλευτικής, με αναπληρώτρια τη ΣΟΥΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
Καθηγήτρια του Ε.Κ.Π.Α., ως εκπρόσωποι του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής
(Ε.Σ.Α.Ν.).
7. ΣΦΗΚΑΚΗ ΠΕΤΡΟ, Καθηγητής Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρωτή το ΓΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,
Καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
8. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρώτρια τη ΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
9. ΛΙΚΙΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αντιπρύτανης της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, με αναπληρώτρια τη ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ,
Καθηγήτρια Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
10. ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Ιατρός, με αναπληρωτή τον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ιατρό, ως εκπρόσωποι
της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.).
11. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Καθηγητής Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρωτή το ΣΙΑΣΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ,
Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α., ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.).
12. ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Νοσηλευτής, με αναπληρωτή τον ΜΠΙΖΑ ΛΑΜΠΡΟ, Νοσηλευτή, ως εκπρόσωποι
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.).
13. ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής του
Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρωτή τον ΞΥΛΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της
Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος.
14. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), με αναπληρώτρια τη
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΙΒΙΛΑΚΗ, Μέλος Δ.Ε.Π., ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού
Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (Ο.Σ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.).
15. ΤΣΟΥΓΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Επισκέπτρια Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας-Νοσοκομειακής
Μονάδας Έδεσσας, με αναπληρώτρια την ΜΠΕΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Επισκέπτρια Υγείας του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών, ως εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας
(Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ.).
16. ΓΙΟΦΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος, με αναπληρωτή τον
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟ ΗΛΙΑ, Καθηγητή Φυσικοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωποι του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ).

Γραμματέας της εν θέματι Διυπουργικής Επιτροπής ορίζεται ο ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιστημονικής
Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)
του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια τη ΒΡΑΧΝΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας.

Το έργο της Επιτροπής περιγράφεται στην παράγραφο 5 της αριθμ. οικ. 4051/17.10.2017 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 3723), όπως ισχύει.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής της
παρούσας Απόφασης και στα μέλη της δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η Διυπουργική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται για:

α. Τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας για τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τεχνολόγους και τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας σε εναρμόνιση με την εθνική  στρατηγική για την Υγεία και με τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες των ευρωπαϊκών θεσμών.

β. Τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και πόρων που αφορούν στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής.

γ. Την αποτίμηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και των Νοσοκομείων στα οποία λειτουργούν Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια και για την επικαιροποίηση του πλαισίου αυτού.

δ. Τη διαμόρφωση στρατηγικής για την ειδική αγωγή και την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής.

Η έδρα της Επιτροπής βρίσκεται στο Υπουργείο Υγείας.

 

 

ΠΗΓΗ:http://www.docmed.gr/