Σύσταση σε σώμα της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.)

Ανακοίνωση
Ύστερα από τις διεξαχθείσες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη την 24η Φεβρουαρίου 2018 και την 1η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επαγγελματικής Ενώσεως Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε) που πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2018 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας σας ενημερώνουμε για τη νέα σύνθεση της Εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ε.Π.Ε. που είναι η εξής:
Πρόεδρος: Ευάγγελος Τούλης
Αντιπρόεδρος: Απόστολος Χατζητόλιος
Γενικός γραμματέας: Σόλων Κωτούλας
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ανδρέας Πάγκαλης
Ταμίας: Δημήτριος Βήτος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Ενημέρωσης: Ηλίας Τσέρκης
Υπεύθυνος Διοικητικών και Νομικών θεμάτων: Μάριος Πυρπασόπουλος
Υπεύθυνος Εκδηλώσεων και Κινητοποίησης: Αντώνιος Αντωνιάδης
Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων: Παναγιώτης Χαλβατσιώτης
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ε.Π.Ε
Ο πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Ευάγγελος Τούλης Σόλων Κωτούλας
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr