Τέλος οι υπερχρεώσεις από τις ιδιωτικές κλινικές! Τι προβλέπει υπουργική απόφαση

Φρένο στις υπερχρεώσεις ιδιωτικών κλινικών στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, βάζει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη που συνυπογράφεται και από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.

Η απαγόρευση αφορά στην πρόσθετη χρέωση στην οποία προχωρούν συχνά πυκνά διάφορες ιδιωτικές κλινικές, με το πρόσχημα ότι αναβαθμίζουν είτε τη θέση νοσηλείας του ασθενούς, είτε ότι παρέχουν επιπλέον υλικά.

Αποτέλεσμα όμως είναι οι ασθενείς να μην μπορούν να πράξουν διαφορετικά, αφού λαμβάνοντας εξιτήριο παίρνουν και τον τσουχτερό λογαριασμό χωρίς ποτέ να ξέρουν επί της ουσίας πώς και πότε έγιναν οι υπερχρεώσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολύ συχνά πραγματοποιούνται έλεγχοι για να διαπιστωθούν διάφορες υπερχρεώσεις.

Άλλωστε και οι καταγγελίες των ασθενών πέφτουν βροχή στο υπουργείο Υγείας για διάφορες υπερχρεώσεις που αναγκάζονται να πληρώνουν.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση

Η νέα απόφαση απαγορεύει ρητά της πρόσθετες χρεώσεις, ενώ καλεί τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ να καταγγέλλουν τυχόν περιστατικά με επιπλέον χρεώσεις.

Διαβάστε παρακάτω όλη την απόφαση

«Οι δικαιούχοι κατά τη νοσηλεία τους σε πάσης φύσεως συμβεβλημένες ιδιωτικές δομές περίθαλψης, δεν υποχρεούνται σε καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και στη σύμβαση των παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ, εκτός κι αν οι ίδιοι επιθυμούν, με γραπτή δήλωσή τους, αναβάθμιση θέσης νοσηλείας.

Η αναβάθμιση θέσης νοσηλείας δεν συνοδεύεται από διαφορετική τιμολόγηση των
εξετάσεων στον ασθενή.
Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα τη Διοίκηση του Οργανισμού σε περίπτωση που καταστρατηγείται αυτή η διάταξη από τους υπεύθυνους των ως άνω δομών και τους συμβεβλημένους παρόχους, αντίστοιχα, για λήψη διοικητικών μέτρων.

Οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται στην καταβολή πρόσθετης χρέωσης πέραν της νόμιμης συμμετοχής τους όπως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, για διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικό υλικό.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και σχετικής
εισήγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, κατόπιν συμφωνίας για συγκεκριμένη
κατηγορία ιατροτεχνολογικού προϊόντος και υγειονομικού υλικού, δύναται να προβλέπεται για την ανωτέρω κατηγορία πρόσθετη χρέωση (πέραν της νόμιμης συμμετοχής) στη περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί την παροχή υλικού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της πρόσθετης χρέωσης.

Με απόφαση του ΔΣ καθορίζεται το πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ο τρόπος ενημέρωσης του δικαιούχου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr/