Τέλος τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και με μη νικοτινούχο υγρό στους δημόσιους χώρους! Νέα διάταξη του υπ.Υγείας

Με νέα ειδική διάταξή του επανέρχεται το υπουργείο Υγείας για τις απαγορεύσεις στα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε σχέση με τη χρήση τους στους δημόσιους χώρους.

Παρά τις απαγορεύσεις που ισχύουν για το άτμισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους, όπως άλλωστε και για το κανονικό κάπνισμα, το υπουργείο Υγείας επανακαθορίζει μέσα από το Πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή, όλες τις νέες παραμέτρους που αφορούν και στο ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Εξάλλου είχε δημιουργηθεί σύγχυση σχετικά με το αν επιτρέπεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο εάν το υγρό του δεν περιέχει νικοτίνη.

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που έχει στα χέρια του το HealthReport.gr, προβλέπεται πλέον με σαφήνεια ότι οι απαγορεύσεις ισχύουν για όλα τα σχετικά προϊόντα. Άλλωστε δεν έχει αποδειχθεί εάν βλάπτουν την υγεία παρά τα αντίθετα που διατείνονται οι κατασκευαστές τους.

Το πολυνομοσχέδιο που αποκαλύπτει το HealthReport.gr αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι απαγορεύσεις ισχύουν και: «μη νικοτινούχο υγρό»: υγρό που δεν περιέχει νικοτίνη και προορίζεται για το άτμισμά του μέσω ηλεκτρονικού τσιγάρου,».
1. Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτ. 42 ως εξής: «42) «υποκατάστατο καπνού»: κάθε προϊόν που δεν περιέχει καπνό, δεν αποτελεί φυτικό προϊόν για κάπνισμα ή ηλεκτρονικό τσιγάρο και μπορεί να προσομοιάζει ως προς τη σκοπούμενη χρήση με αυτά.».

Μάλιστα καθίσταται σαφές στις Διατάξεις ότι το υπουργείο Υγείας θα παρακολουθεί εάν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έστω κι αν δεν περιέχουν νικοτινούχα υγρά προκαλούν εθισμό ή όχι. «Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, καθώς και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι, όσον αφορά τα νικοτινούχα υγρά, η χρήση τους από νέους και μη καπνιστές οδηγεί στον εθισμό στη νικοτίνη και τελικά στην παραδοσιακή κατανάλωση καπνού.»

Και με σήματα προειδοποίησης τα ηλεκτρονικά τσιγάρα

Γι αυτό και στις συσκευασίες- όπως αποκαλύπτει το HealthReport.gr, θα υπάρχουν όπως στα κανονικά τσιγάρα και οι σχετικές προειδοποιήσεις που θα αναφέρουν: «Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό ισχύουν:

δ) οι μονάδες συσκευασίας και όλες οι εξωτερικές συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης φέρουν την εξής προειδοποίηση για την υγεία:
«Το προϊόν αυτό ενδέχεται να είναι βλαπτικό για την υγεία».

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr/