Ταλαιπωρία «τέλος» για τις παροχές/υπηρεσίες υψηλού κόστους του ΕΟΠΥΥ

Πιο »φιλικός» προς τους πολίτες καθίσταται ο ΕΟΠΥΥ, το ηλεκτρονικό »πρόσωπο» του οποίου μετασχηματίζεται σταδιακά προκειμένου η πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που τους αφορούν να γίνεται με τρόπο απλό και γρήγορο. Έτσι, η νέα »πλατφόρμα» που βγήκε στον »αέρα» πρόσφατα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δυναμικότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, από την ερχόμενη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ »ανεβαίνει» μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τους ασθενείς που αιτούνται έγκριση χορήγησης και αποζημίωσης παροχών και υπηρεσιών υψηλού κόστους. Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου «ενεργοποιείται» το ηλεκτρονικό Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ), με το οποίο επιταχύνονται οι διαδικασίες έγκρισης των αιτημάτων για αποζημίωση και μηδενίζεται η ταλαιπωρία τους, καθώς, πλέον, δεν θα απαιτείται η φυσική τους παρουσία στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του οργανισμού.

Οδηγίες πρόσβασης και διαχείρισης των αιτημάτων στο σύστημα

Με την ενεργοποίηση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τα αιτήματα που θα υποβάλλονται θα κατευθύνονται και θα εξυπηρετούνται βάση μοναδικού Αριθμού Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης. Δεν θα παραλαμβάνονται, δηλαδή, πλέον χειρόγραφα.

Ταυτόχρονα, ο ασθενής θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την εξέλιξη του, κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού Ασφαλιστικού Φακέλου Υγείας του. Μέσω αυτού μπορεί να εξάγει πληροφορίες που τον αφορούν, να λάβει σφραγίδα επικύρωσης σε περίπτωση που του ζητηθεί, να αποστείλει δήλωση εναντίωσης σε περίπτωση που διαφωνεί ή δεν έχει λάβει κάποια δαπάνη που εμφανίζεται στο φάκελό του και να λάβει τη σχετική απάντηση, κ.ά.

Είναι σαφές πως για την πρόσβαση στην εφαρμογή, προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Την ευθύνη για την αποστολή των αιτημάτων στο ηλεκτρονικό ΑΥΣ θα έχει είτε ο γνωματεύοντας γιατρός, είτε ο συμβεβλημένος πάροχος υγείας. Εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες, δηλαδή διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, τόσο οι γιατροί όσο και οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας θα έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό ΑΥΣ προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη του αιτήματος. Ειδικότερα, θα μπορούν να δουν τις αντίστοιχες ημερομηνίες των ενεργειών και να ενημερώσουν ταυτόχρονα όλους τους ενδιαφερόμενους. Επισημαίνεται πως κάθε γνωμάτευση που έχει εγκριθεί θα δύναται να εκτελεστεί σε πραγματικό χρόνο από τον πάροχο.

 

Πηγη:https://virus.com.gr