Τασος Ταγαρης: Τα εργα που υλοποιει η ΗΔΙΚΑ

Ομιλία στο συνέδριο «Health IT»

Το πλαίσιο λειτουργίας και το πρόγραμμα υλοποίησης των έργων πληροφορικής
από την ΗΔΙΚΑ ανέπτυξε ο Τάσος Τάγαρης, Πρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος
ΗΔΙΚΑ ΑΕ, στην ομιλία του στο διήμερο συνέδριο «Health IT». Ειδικότερα,
τα έργα που έχει αναλάβει και υλοποιεί η ΗΔΙΚΑ είναι: 1. Μητρώο AMKA, το
οποίο χρησιμοποιείται ως Patient ID στην Ελλάδα. 2. Σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης (e-Prescription/Dispensation). 3. Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΑΗΦΥ),με συνοπτικό Ιατρικό Ιστορικό, που
γίνεται με τη συγκατάθεση του Ασθενή και στο οποίο έχει πρόσβαση, καθώς
και με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο ΑμεΑ. 4. Εθνικό Σύστημα Διαθεσιμότητας και
Ραντεβού (eRDV), στο οποίο ο γιατρός ή η μονάδα υγείας μπορεί να αναρτήσει τη
διαθεσιμότητά του και να διαχειριστεί τα ραντεβού του. 5. Hospital Information
System (ERP/HIS) – “Ingres technology”, το οποίο ήδη «τρέχει» σε 14 νοσοκομεία.
6. Κεντρικοποιημένη Λύση ΟΠΣΝ (+LIS/RIS) – ΕΠΣΥΜΥ (λειτουργεί στον
Ευαγγελισμό και στο Λαϊκό). 7. Διασυνοριακός Κόμβος για ηλεκτρονική ανταλλαγή
δεδομένων υγείας με τα άλλα κράτη μέλη (eHealth Digital Service Infrastructure-
eHDSI). Ο κ. Τάγαρης ανέφερε ότι μελλοντικά εξετάζεται και η χρήση ψηφιακών
πιστοποιητικών για ψηφιακή υπογραφή συνταγών και παραπεμπτικών, με υιοθέτηση
μηχανισμού 2 factor authentication και χρήση δύο διαφορετικών καναλιών για
επιβεβαίωση ότι ο πολίτης είναι παρών στη διαδικασία. Επίσης, ανέφερε ότι η
ΗΔΙΚΑ ήδη εργάζεται στην κατεύθυνση της «Άυλης Συνταγής και Παραπεμπτικού».
Ο κ. Τάγαρης επεσήμανε επίσης ότι ο Φεβρουάριος του 2019 αποτελεί ημερομηνία-
ορόσημο όπου θα είναι διαθέσιμες και οι τρεις βασικές υπηρεσίες.

 

Πηγη:Health Daily