Τα ακάλυπτα κόστη στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού

Οι παγκόσμιες μετρήσεις για την Υγεία έχουν κενά, όπως σχολιάζουν μέλη επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Lancet.

Ο καρκίνος του μαστού είναι πλέον ο πιο κοινός καρκίνος στον κόσμο. Στα τέλη του 2020, 7,8 εκατομμύρια γυναίκες ζούσαν με τη νόσο. Την ίδια χρονιά, 685.000 γυναίκες πέθαναν από τη νόσο. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στην έρευνα, τη θεραπεία και την επιβίωση, οι μεγάλες ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται. Πρόκειται για μια “παγκόσμια γκάφα”, λέει μια νέα Επιτροπή του Lancet.

Ένα παράδειγμα άνισης προόδου στον καρκίνο του μαστού σχετίζεται με ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού (MBC). Ο αριθμός των ατόμων που ζουν με το MBC είναι άγνωστος και πολλοί αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι.

Την ίδια στιγμή, πολλά από τα κόστη που συνδέονται με τον καρκίνο του μαστού δεν μετρώνται επαρκώς και αγνοούνται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούνται νέα εργαλεία και μετρήσεις για την αποτύπωση αυτών των δαπανών, ώστε οι ανάγκες των ανθρώπων που πλήττονται από τη νόσο να μπορούν να καλυφθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία παγκοσμίως.

Ανάλυση των στοιχείων

Στα τέλη του 2020, 7,8 εκατομμύρια γυναίκες ζούσαν έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Αυτό αντανακλά την πρόοδο στην έρευνα και τη διαχείριση του καρκίνου που οδήγησε σε μείωση άνω του 40% της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού στις περισσότερες χώρες υψηλού εισοδήματος (HIC). Ωστόσο, 685.000 γυναίκες πέθαναν από τη νόσο το 2020 και οι κραυγαλέες ανισότητες και τα βάσανα που σχετίζονται με σωματικά συμπτώματα, συναισθηματική απόγνωση και οικονομική επιβάρυνση συχνά κρύβονται και αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς. Μια νέα Επιτροπή του Lancet διατυπώνει συστάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των επειγουσών προκλήσεων στον καρκίνο του μαστού.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η παγκόσμια συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού θα αυξηθεί από 2,3 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις το 2020 σε πάνω από 3 εκατομμύρια έως το 2040 και ένα εκατομμύριο θάνατοι από τη νόσο προβλέπονται ετησίως μέχρι το 2040. Οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος επηρεάζονται δυσανάλογα.

Η επικεφαλής συγγραφέας της Επιτροπής, καθηγήτρια Charlotte Coles, Τμήμα Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο του Cambridge, UK, Ερευνητικός Καθηγητής του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας Υγείας και Φροντίδας (NIHR) και σύμβουλος ογκολογίας στο Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, λέει: «Η επιβίωση από τον καρκίνου αντιπροσωπεύει μια μεγάλη επιτυχία της σύγχρονης ιατρικής, ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πόσοι ασθενείς μένουν συστηματικά πίσω. Ελπίζουμε ότι, αναδεικνύοντας αυτές τις ανισότητες και το κρυφό κόστος και την ταλαιπωρία από τον καρκίνο του μαστού, θα αντιμετωπιστούν καλύτερα από τους επαγγελματίες υγείας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε συνεργασία με τους ασθενείς και το κοινό σε όλο τον κόσμο».

Ο αριθμός είναι άγνωστος

Παρόλο που το 20% – 30% των ασθενών με πρώιμο καρκίνο του μαστού εμφανίζουν υποτροπή, η υποτροπή δεν καταγράφεται τυπικά από τα περισσότερα εθνικά μητρώα καρκίνου. Επομένως, ο αριθμός των ασθενών που ζουν με MBC δεν είναι γνωστός. Η κάλυψη των αναγκών ενός υπομετρημένου πληθυσμού ασθενών είναι δύσκολη και τα αισθήματα εγκατάλειψης και απομόνωσης είναι κοινά μεταξύ εκείνων που ζουν με MBC .

Η Επιτροπή υπογραμμίζει πως, την τελευταία δεκαετία, τα αποτελέσματα του MBC έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Η διάμεση συνολική επιβίωση για δύο υποτύπους MBC (HER2-θετικός και ER-θετικός/HER2-αρνητικός), που περιλαμβάνουν περίπου το 85% των ασθενών με MBC, έχει φτάσει τα πέντε χρόνια όπου διατίθενται συνιστώμενες θεραπείες. Μερικοί ασθενείς μπορεί τώρα να ζήσουν 10 χρόνια ή περισσότερο με μεταστατική νόσο. Σε μια έρευνα της Επιτροπής σε 382 επαγγελματίες υγείας (70% από τους οποίους ήταν ογκολόγοι, περισσότεροι από τους μισούς με κλινική εστίαση στον καρκίνο του μαστού), το 55% συμφώνησε ότι συγκεκριμένοι υποτύποι MBC μπορεί να γίνουν ιάσιμοι και το 75% συμφώνησε ότι το MBC θα γίνει χρόνια ασθένεια.

Οι συγγραφείς ζητούν τουλάχιστον το 70% των μητρώων παγκοσμίως να καταγράφουν το στάδιο του καρκίνου και την υποτροπή.

Το κρυφό κόστος

Το σχετικό κόστος του καρκίνου του μαστού -συμπεριλαμβανομένου του σωματικού, ψυχολογικού, κοινωνικού και οικονομικού κόστους- είναι τεράστιο αλλά υπο-αναγνωρισμένο. Πράγματι, πολλά από αυτά τα κόστη δεν καλύπτονται από τις τρέχουσες παγκόσμιες μετρήσεις υγείας.

Σε απάντηση, η Επιτροπή δημιούργησε την πιλοτική μελέτη CASCARA με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο η οποία παρέχει μια σύνοψη της οικονομικής επιβάρυνσης και των αναγκών υποστηρικτικής φροντίδας για άτομα που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Σχεδόν και τα 606 άτομα που ζουν με καρκίνο του μαστού και οι φροντιστές που ρωτήθηκαν από την Επιτροπή δήλωσαν σωματικά προβλήματα ή ευεξίας που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού. «Έχασα τη δουλειά μου όταν ξεκίνησα τη χημειοθεραπεία καθώς δεν μπορούσα να αντέξω », είπε μαι συμμετέχουσα. «Μου πήρε πολύ χρόνο να ζητήσω βοήθεια με τη σεξουαλική δυσλειτουργία», είπε άλλη. Επιπλέον, το 20% των συμμετεχόντων με πρώιμο καρκίνο του μαστού και το 25% των συμμετεχόντων με MBC ανέφεραν δυσκολία στην κάλυψη του κόστους του ταξιδιού για θεραπεία. Το 27% με πρώιμο καρκίνο του μαστού και το 35% με MBC δήλωσαν ότι είχαν οικονομικά προβλήματα. Αυτή η πιλοτική έρευνα υποδηλώνει ότι, ακόμη και σε χώρες με ανεπτυγμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να επιβαρυνθούν με κρυφό κόστος.

Καλύτερη επικοινωνία

«Τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών τυγχάνουν ιστορικά μικρότερου σεβασμού από τα ανδρικά σε όλα τα περιβάλλοντα, με επιπτώσεις στην αντιπροσωπεία και την αυτονομία των ασθενών», λέει η καθηγήτρια Reshma Jagsi, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory, ΗΠΑ. Και συνεχίζει: “Κάθε επαγγελματίας υγείας πρέπει να λάβει κάποια μορφή εκπαίδευσης στις δεξιότητες επικοινωνίας. Η βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας, αν και φαινομενικά απλή, θα μπορούσε να έχει βαθιές θετικές επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από το συγκεκριμένο πλαίσιο διαχείρισης του καρκίνου του μαστού. Οι ασθενείς θα πρέπει ενθαρρύνονται να ασκούν τη φωνή τους, επιλέγοντας το επίπεδο συμμετοχής τους στις αποφάσεις περίθαλψης».

Η Επιτροπή καλεί το 100% των επαγγελματιών υγείας στο 100% των χωρών να λάβουν εκπαίδευση στις δεξιότητες επικοινωνίας και τη συμμετοχή των ασθενών σε όλα τα στάδια της κλινικής έρευνας για τον καρκίνο του μαστού – από την ιδέα έως τη μετάφραση στην κλινική πράξη. 

Επιπλέον, οι συστηματικές προσεγγίσεις που εντοπίζουν άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο της νόσου είναι απαραίτητες για να καταστεί δυνατή η δίκαιη πρόσβαση σε εξατομικευμένες στρατηγικές πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων φθηνών και αποτελεσματικών φαρμάκων που μπορούν να αποτρέψουν τον καρκίνο του μαστού για πολλές γυναίκες.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν επίσης βελτιωμένα προγράμματα έγκαιρης ανίχνευσης, ξεκινώντας με προσπάθειες προώθησης της αλλαγής σταδίου στη διάγνωση, έτσι ώστε τουλάχιστον το 60% των επιβεβαιωμένων διηθητικών καρκίνων να είναι πρώιμες ασθένειες (στάδια ένα ή δύο).

Πηγές:
https://www.news-medical.net/news/20240416/The-Lancet-Breast-Cancer-Commission-Tackling-inequalities-hidden-costs-and-empowering-patients.aspx

 

 

Πηγη: https://www.iatronet.gr/