Τα γενόσημα συμπίεσαν το κόστος στον διαβήτη τύπου 2

Το φαρμακευτικό κόστος για την πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του καρδιοαγγειακού κινδύνου στα άτομα με διαβήτη τύπου 2 μειώθηκε το 2018, λόγω της χρήσης γενοσήμων.

Παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους συνταγογράφησης των φαρμάκων έναντι της υπεργλυκαιμίας, το συνολικό φαρμακευτικό κόστος για την πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του καρδιοαγγειακού κινδύνου στα άτομα με ΣΔ2 μειώθηκε το 2018, πιθανότατα λόγω της χρήσης γενοσήμων στις κατηγορίες των αντιυπερτασικών, υπολιπιδαιμικών και αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της εκτίμησης του τρέχοντος κόστους φαρμακοθεραπείας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (Διαχρονική σύγκριση κατά την τελευταία εικοσαετία), ανακοίνωση της οποίας έγινε στο πλαίσιο του 17ου Πανελληνίου Διαβητολογικού Συνεδρίου.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να υπολογισθεί το κόστος των φαρμάκων έναντι του καρδιοαγγειακού κινδύνου στα άτομα με ΣΔ2 κατά το έτος 2018 και να εκτιμηθεί διαχρονικά κατά την τελευταία 20ετία. Μελετήθηκαν αναδρομικά τα αρχεία 1308 ασθενών οι οποίοι, εντός του 2018, επισκέφθηκαν τουλάχιστον δύο φορές τα διαβητολογικά κέντρα των νοσοκομείων “Λαικό”, “Τζάνειο” και “Άγιος Παντελεήμων”. Το κόστος συνταγογράφησης υπολογίστηκε μόνο για τους λαμβάνοντες θεραπεία, με βάση το δελτίο λιανικών τιμών του ΕΟΠΥΥ, με πληθωριστική προσαρμογή. Για τα μη πρωτότυπα φάρμακα, υπολογίστηκε το μέσο κόστος των γενοσήμων. Τα δεδομένα συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες καταγραφές που έγιναν στα ίδια κέντρα, με την ίδια μεθοδολογία, κατά τα έτη 1998, 2006 και 2012.

Το 2018 παρατηρήθηκε μικρή ύφεση στο συνολικό κόστος συνταγογράφησης. Εντούτοις, το κόστος των αντιδιαβητικών φαρμάκων συνέχισε να παρουσιάζει σημαντική αυξητική τάση. Το κόστος των αντιϋπερτασικών, υπολιπιδαιμικών και αντιαιμοπεταλιακών, παρουσίασε σημαντική μείωση κατά το 2018. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση γραμμικής εξαρτήσεως, το κόστος των αντιδιαβητικών φαρμάκων κατά το 2018 συσχετίσθηκε θετικά με την διάρκεια του διαβήτη, την HbA1c, το BMI, καθώς και με τη χρήση ακριβότερων φαρμάκων, ανεξαρτήτως του αριθμού των κατηγοριών που χρησιμοποιήθηκαν.

2018 2012 2006 1998 P
n 1308 1015 938 805
Άνδρες n(%) 58,6 52,0 49,7 45,5 <0,001
Ηλικία 66,6±10,3 67,4±9,6 64,5±10,5 62,5±10,3 <0,001
Συνολικό κόστος 990,6±655.2 1011,3±551,0 1104,8±628,5 350,5±273,2 <0,001
Αντιδιαβητικά 749,5±607,5 474,4±377,4 398,7±324,4 176,5±125,8
Αντιϋπερτασικά 119,2±233.5 246,2±143,3 378,1±217,2 240,7±156,5
Υπολιπιδαιμικά 167,0±140,2 344,2±212,0 587,1±298,2 362,1±198,4
Αντιαιμοπεταλιακά 51,8±49,5 120,2±151,4 163,6±311,1 15,8±24,5

Όλα τα κόστη υπολογίστηκαν σε ευρώ/έτος

 

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr