Τα Γραφεία Ασθενών “αυτονομούνται”

Αλλού μικρά κι αλλού λίγο μεγαλύτερα βήματα διαπιστώνονται στη συγκρότηση των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στα δημόσια νοσοκομεία.

Τα γραφειοκρατικά εμπόδια που συναντώνται στο διάστημα αυτό επιχείρησε να εντοπίσει η αρμόδια Επιτροπή του υπουργείου Υγείας, πραγματοποιώντας επιτόπιο έλεγχο και ποιοτικές συνεντεύξεις με διοικητές. Το πόρισμα συζητήθηκε σε ειδική συνεδρίαση παρουσία του Ανδρέα Ξανθού, με στόχο την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή τους.

Τα “αγκάθια” που συναντά η εφαρμογή του θεσμού σχετίζονται κυρίως με την υποστελέχωση και με την απουσία κατάλληλων χώρων ή και υλικοτεχνικής υποδομής. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις οι υπάλληλοι δεν ήταν στη θέση τους. Στις παρατηρήσεις της, η Επιτροπή, ανέφερε πως τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας δεν “περπατούν” διότι υποβαθμίζονται απ’ όλους τους εμπλεκόμενους: διοικήσεις, εργαζόμενους και ασθενείς.

Σύμφωνα πάντως με τον υπουργό, παρά τις όποιες δυσκολίες και την ανομοιογένεια στη λειτουργία των Γραφείων αυτών, ο απολογισμός από τον ένα χρόνο λειτουργίας τους είναι θετικός. “Υπάρχει πλέον μια υπηρεσία που δεν είναι κυτίο παραπόνων”ανέφερε χαρακτηριστικά. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα μπορεί να υποδέχεται, να διευκολύνει, να διευκρινίζει, να αποσαφηνίζει και να επιλύει προβλήματα, τα οποία υπάρχουν στην καθημερινή λειτουργία και διαχείριση των νοσοκομείων.

Για να το πετύχει αυτό, η Αριστοτέλους εκτιμά ότι απαιτείται καταρχήν η λειτουργική αναβάθμιση των εν λόγω Γραφείων δια της μετατροπής τους σε αυτόνομα τμήματα. Σχετική πρόβλεψη, όπως αποκάλυψε ο κος Ξανθός, θα υπάρχει στο σχέδιο νόμου για τους νέους Νοσοκομειακούς Οργανισμούς. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων προς τους εργαζόμενους των Γραφείων, οι οποίοι αν και κάτοχοι πτυχίων και μεταπτυχιακών δεν έχουν σήμερα δυνατότητα εξέλιξης στο σύστημα.

Κατόπιν, θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζεται ένα Ενιαίο Κανονιστικό Πλαίσιο Διαχείρισης Καταγγελιών, ώστε να υπάρχει ομοιογένεια και προτυποποίηση στην αντιμετώπιση των περιστατικών. Μία ακόμη πρωτοβουλία στην κατεύθυνση ισχυροποίησης του θεσμού αυτού αφορά στην εκπαίδευση των υπαλλήλων σε ζητήματα δικαιωμάτων, διαχείρισης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, κ.λπ.

“Πρόκειται για μια υπηρεσία πολύ σημαντική και όχι δεύτερης ταχύτητας στο σύστημα υγείας. Δεν είναι «πάρκινγκ» κάποιων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι πιο σημαντικό. Είναι σημαντική δουλειά, η οποία βοηθάει στη συνολική αναβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης” τόνισε, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής του ο υπουργός.