Τα δεδομένα της Υγείας 11 εκατ. πολιτών στο νέο Data Center του ΕΟΠΥΥ

Στα κορυφαία ψηφιακά συστήματα της χώρας περιλαμβάνεται το νέο Κέντρο Δεδομένων του Οργανισμού.
Με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία έχει εξοπλιστεί το νέο Κέντρο Δεδομένων (Data Center) του ΕΟΠΥΥ, το οποίο ενοποιεί όλες τις λειτουργίες του Οργανισμού και δίνει δυνατότητες για υπηρεσίες επόμενης γενιάς, ώστε μελλοντικά όλες οι συναλλαγές με τους ασφαλισμένους να γίνονται ηλεκτρονικά.
Το νέο Κέντρο Δεδομένων λειτουργεί ήδη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που τηρεί υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και σε περίπου ένα μήνα θα έχουν ενσωματωθεί όλες οι εφαρμογές του Οργανισμού, οπότε θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr. Το νέο σύστημα αναμένεται να μειώσει δραστικά το χρόνο πρόσβασης και ολοκλήρωσης διαδικασιών, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των υπαλλήλων του Οργανισμού.
Μέχρι σήμερα, το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ χρησιμοποιούσε κοινές υποδομές με το ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ), με αποτέλεσμα η λειτουργία των δύο συστημάτων να είναι αλληλοεξαρτώμενη. Αυτό σημαίνει ότι όταν υπήρχε τεχνικό πρόβλημα ή φόρτος εργασίας στον ΕΦΚΑ, είχε αντίκτυπο στον ΕΟΠΥΥ και αντίστροφα. Η ανάπτυξη του Data Center του ΕΟΠΥΥ ως μια ξεχωριστή «οντότητα» επιτρέπει πλέον την κάλυψη του συνόλου των λειτουργιών ομογενοποιημένα, να διαλειτουργεί με συνεργαζόμενους φορείς και παρόχους, να εξασφαλίζει την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων, να παρέχει πλήθος αναφορών για τη χάραξη πολιτικής και να αναπτύσσεται ανάλογα με τις νέες απαιτήσεις.
Σε ημερήσια βάση στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ συνδέονται 1.300 υπάλληλοι, 60.000 απομακρυσμένοι χρήστες (πάροχοι) και 100.000 πολίτεςαναζητούν ηλεκτρονικά πληροφορίες στις υπηρεσίες και το site του Οργανισμού. Ο νέος σύγχρονος εξοπλισμός εξασφαλίζει εξαπλάσια υπολογιστική ισχύ και τετραπλάσια ταχύτητα πρόσβασης, ώστε να παρέχονται άμεσα, ποιοτικές και ολοκληρωμένες συναλλαγές. Η ανάπτυξη του νέου Data Center χρηματοδοτήθηκε από τον ίδιο τον Οργανισμό και στοίχησε περίπου 450.000 ευρώ.
Διεθνής πυλώνας για έρευνα και καινοτομία
Επόμενο βήμα για τον Οργανισμό αποτελεί η σύνδεση με την εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα, Παρασκευή (14/09/2018) παρουσιάζεται σε εκπροσώπους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας, η ειδική πλατφόρμα που έχει αναπτύξει ο ΕΟΠΥΥ με σκοπό να προσφέρει πρόσβαση σε ερευνητές στις βάσεις δεδομένων του.
Μελλοντικά, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα θα μπορούν να αναλύουν δεδομένα (επιδημιολογικά στοιχεία, θεραπείες, νοσηλείες, φαρμακευτική κατανάλωση και προβλέψεις), συνάπτοντας συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ και αποκτώντας άδειες χρήσης. Οι συμβάσεις αυτές θα μπορούσαν να αποφέρουν έσοδα εκατομμυρίων για τον Οργανισμό, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Κέντρο Δεδομένων του ΕΟΠΥΥ είναι ίσως το μοναδικό σύστημα στον κόσμο, που περιλαμβάνει στοιχεία για το σύνολο του πληθυσμού μιας χώρας. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για εκχώρηση-πώληση δεδομένων, καθώς και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ή να αλλοιωθούν στοιχεία.
Η δυνατότητα του ΕΟΠΥΥ να έχει έσοδα από την αξιοποίηση δεδομένωνέχει ήδη νομοθετηθεί. Ωστόσο, για να προχωρήσει το παραπάνω σχέδιο, χρειάζονται περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα για τον φορέα ο οποίος θα αναλάβει να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com