Τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών.

Μόνο το 17% αυτών έχουν δημοσιευθεί

Πολλά από τα μεγαλύτερα ερευνητικά πανεπιστήμια της Ευρώπης αγνοούν τους κανόνες που απαιτούν τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών. Τα παραπάνω προκύπτουν από μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 30 Απριλίου η οποία διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα μόνο 162 από τις 940 κλινικές δοκιμές (17%) που έπρεπε να δημοσιευτούν μέχρι την 1η Απριλίου είχαν αναρτηθεί στο μητρώο κλινικών μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 30 πανεπιστήμια που συμμετείχαν στην έρευνα είναι αυτά που χορηγούν τις περισσότερες κλινικές δοκιμές στην ΕΕ. Δεκατέσσερα από αυτά τα ιδρύματα δεν είχαν δημοσιεύσει ενιαία περίληψη αποτελεσμάτων. Εάν τρία υψηλού επιπέδου πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου αποκλείονται από τα στοιχεία, τα αποτελέσματα μόνο του 7% των δοκιμών δημοσιοποιήθηκαν εγκαίρως. Οι καμπάνιες τονίζουν ότι η προκύπτουσα έλλειψη διαφάνειας βλάπτει τους ασθενείς, υπονομεύοντας τις προσπάθειες των ιατρών και των υγειονομικών αρχών να παράσχουν τις καλύτερες θεραπείες, επιβραδύνουν την ιατρική πρόοδο και δεν αξιοποιούν τα δημόσια κονδύλια. «Είναι σαφές ότι τα μεγάλα πανεπιστήμια στην Ευρώπη δεν επενδύουν στην προσπάθεια που απαιτείται για την εκπλήρωση των δεοντολογικών, επιστημονικών και κανονιστικών υποχρεώσεών τους», δήλωσε ο συντάκτης Till Bruckner, της εκστρατείας διαφάνειας της TranspariMED με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας νόμος της ΕΕ του 2004 που τέθηκε σε ισχύ το 2014 απαιτεί από τους χορηγούς των μελετών να δημοσιεύουν περιλήψεις των αποτελεσμάτων μιας δοκιμής στο δικτυακό τόπο EUCTR της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση της. Οι επικαιροποιημένοι νόμοι σχετικά με τις κλινικές δοκιμές, που όμως δεν αναμένεται να καταστούν νομικά δεσμευτικοί μέχρι το 2020, ορίζουν ότι πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις για τα ιδρύματα που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες.

 

Πηγη:HealthDaily