Τα μέτρα προστασίας κατοίκων και εργαζομενων στις πυρόπληκτες περιοχές

Του Γιάννη Μπασκόζου, Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, από την επόμενη ημέρα των φονικών πυρκαγιών της 23ης Ιουλίου, ενεργοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου και το ΚΕΕΛΠΝΟ,  σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Εργασίας,  με στόχο την επιστημονικά τεκμηριωμένη και διαχειριστικά λειτουργική και  έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας.

Το πρώτο βήμα για την εξυπηρέτηση του παραπάνω εξαιρετικά σημαντικού στόχου, έγινε από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του ΚΕΕΛΠΝΟ, με ελέγχους που ξεκίνησαν άμεσα και αφού ολοκληρώθηκε το έργο της πυρόσβεσης. Αυτοί εστιάστηκαν σε δυο επίπεδα.

Το πρώτο αφορά τη μέτρηση της ποιότητας των νερών και της ατμόσφαιρας, με δειγματοληψίες στο θαλασσινό νερό, που τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ημέρας, στο πόσιμο νερό, που διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό και την ατμόσφαιρα και το έδαφος των πληγεισών περιοχών,  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ.  Το δεύτερο επίπεδο αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων οργανικών υπολειμμάτων, των εκσκαφών και  του καθαρισμού, των ηλεκτρικών και άλλων συσκευών και του ογκώδους οικιακού εξοπλισμού και των αυτοκινήτων, κυρίως από πιστοποιημένους φορείς  και με τη συνεργασία των ΟΤΑ και του ΕΣΔΝΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον οδηγό διαχείρισης αποβλήτων των πυροπλήκτων περιοχών.

Το επόμενο βήμα ήταν η διαμόρφωση οδηγιών που αναφέρονται σε ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας, των πολιτών και των εργαζομένων στον καθαρισμό και στην  αποκατάσταση του οικοσυστήματος στις πληγείσες περιοχές. Με την επικαιροποιημένη εγκύκλιο Δ1γ/Γ.Π οικ.58468 της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, από 26 Ιουλίου,  κοινοποιήθηκαν τα άμεσα μέτρα που οφείλουν να υλοποιήσουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και ιδιαίτερα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.

Ταυτόχρονα δημοσιοποιήθηκαν αναλυτικές οδηγίες για πρόληψη και προστασία από το ΚΕΕΛΠΝΟ, που αφορούν τους κατοίκους των περιοχών και εστιάζουν κυρίως στις δράσεις της καθημερινότητας, αμέσως μετά τις πυρκαγιές, όπως έκθεση σε καπνό, υδροληψία και τροφές.  Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν ανάλογες οδηγίες από το ΚΕΕΛΠΝΟ προς εργαζόμενους και κατοίκους που ασχολούνται με τον καθαρισμό των περιοχών μετά την πυρκαγιά, με λήψη ατομικών μέσων προστασίας προκειμένου να αποφύγουν πιθανές επιπτώσεις από την έκθεση σε επικίνδυνα υπολείμματα των πυρκαγιών. Παράλληλα με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των επιπτώσεων στους πολίτες των περιοχών, είναι σε εξέλιξη σχέδιο δράσης από την 1η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, με τη συνδρομή κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων(Ομοσπονδία ΑΡΓΩ).

Τέλος σε συνεργασία  με το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνονται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων που οφείλουν να τηρούν οι εργοδότες που έχουν αναλάβει τον καθαρισμό των περιοχών και συνοπτικά είναι: α) η λήψη των κατάλληλων οργανωτικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κατά περίπτωση, β) η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας , ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων γ) η χορήγηση στους εργαζόμενους των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (υποδήματα ασφαλείας, μάσκες, προστατευτικά γυαλιά, γάντια, κράνη κλπ) και η αυστηρή επίβλεψη της χρήσης τους. Επιπλέον, σε περιπτώσεις απομάκρυνσης επικίνδυνων υλικών, οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο συνεργείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

Η ευθύνη της πολιτείας για άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών στον κρίσιμο ζήτημα της Δημόσιας Υγείας, απαιτεί την στενή και συνεχή συνεργασία, των συναρμόδιων Υπουργείων, των Δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές, με σκοπό την συντομότερη και ασφαλέστερη επιστροφή των κατοίκων  στα  σπίτια τους.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, με τη συνδρομή και την επιστημονική τεκμηρίωση των υπηρεσιακών υπαλλήλων της αλλά και του ΚΕΕΛΠΝΟ, συντονίζει με συνέπεια και βαρύ αίσθημα ευθύνης, τις δράσεις πρόληψης και προστασίας των κατοίκων και των εργαζομένων στις περιοχές της Κινέτας, στη Ραφήνα και στο Μάτι.

 

Πηγη:https://virus.com.gr/