Τα μαζεύει ο ΕΟΠΥΥ μετά το σάλο για τα κομμένα αναλώσιμα των πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη!

Αναβάλλεται η πορεία διαμαρτυρίας και η συγκέντρωση των πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη έξω από το Υπουργείο Υγείας.

Άρον άρον πήρε πίσω ο ΕΟΠΥΥ την απόφασή του να ψαλιδίσει τα αναλώσιμα των διαβητικών ασθενών.

Λίγες ώρες πριν αποσταλεί ο νέος Κανονισμός για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση των μελών του Συλλόγου των ασθενών από σακχαρώδη διαβήτη με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη, παρουσία του Αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλου.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο νέος ΕΚΠΥ, ο οποίος κατατέθηκε και ψηφίστηκε αιφνιδιαστικά στις 13/6/2018 από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, χωρίς διαβούλευση με τις κοινωνικές ομάδες, περιελάμβανε σοβαρές περικοπές σε αναλώσιμα υλικά, περιορισμούς στην πρόσβαση και συμμετοχή σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά και επικίνδυνες, για την υγεία των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη, παραλείψεις.

‘Ετσι με το νέο Κανονισμό θα αποζημιώνονται:

Τα θεραπευτικά υποδήματα για το Διαβήτη τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των ακρωτηριασμών και μάλιστα σε υψηλά ποσοστά.

Σύμφωνα με τους ασθενείς στο παράρτημα που αναμένουμε να ενταχθεί μεταγενέστερα και πριν την έναρξη ισχύος του νέου ΕΚΠΥ, όπως μας ενημέρωσε ο Υπουργός, θα ενταχθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση του κατάλληλου υποδήματος ανά περίπτωση.

Παράλληλα εξασφαλίστηκε, μεταξύ άλλων, η μηδενική συμμετοχή στις αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, στις οποίες ο νέος Κανονισμός προέβλεπε συμμετοχή της τάξης του 10% από τους πάσχοντες και επίσης απεφεύχθη η προτεινόμενη μείωση των ταινιών μέτρησης σακχάρου στο Διαβήτη τύπου 1 και γενικότερα η συμμετοχή στα αναλώσιμα υλικά για όλες τις κατηγορίες του Διαβήτη είναι μηδενική.

Ταυτόχρονα εντάσσεται στο νέο Κανονισμό το σύστημα στιγμιαίας παρακολούθησης γλυκόζης Libre και μετά από απαίτησή μας, υπάρχει πρόβλεψη για την ένταξη και την αποζημίωση των νέων τεχνολογιών, που μελλοντικά θα εισαχθούν στη χώρα μας.

Αποδεκτή έγινε επίσης η πρόταση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για αύξηση της ποσότητας των βελονών από 100 σε 200 μηνιαίως στο Διαβήτη τύπου 1 μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, αποδεκτό έγινε και το αίτημα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ περί γνωμοδότησης του ΑΥΣ για αύξηση των μηνιαίων ποσοστήτων αναλώσιμων υλικών σε ανθρώπους με μεγαλύτερες ανάγκες, όπως οι ινσουλινοθεραπευόμενοι με διαβήτη τύπου 2 που ακολουθούν το εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας.

Πηγη:http://www.healthreport.gr