Τα μυστικά των 120 δόσεων προς την εφορία

Του Σπύρου Δημητρέλη – Capital.gr
Πρόκειται για απλές συμβουλές που δίνουν έμπειροι φοροτεχνικοί αναφορικά με την ρύθμιση των 120 δόσεων προς τη φορολογική διοίκηση. Αφορούν το ύψος της δόσης, το ύψος του ακατάσχετου ορίου και τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχουν τηρήσει, αλλά και να τηρούν οι φορολογούμενοι που θα ενταχθούν στη ρύθμιση.
Από χθες που άνοιξε η εφαρμογή για τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τις εφορίες στο taxisnet, παρατηρείται συνωστισμός. Περισσότεροι από 100.000 φορολογούμενοι επισκέφθηκαν την εφαρμογή προκειμένου να πληροφορηθούν σε πόσες δόσεις και με ποιο μηνιαίο ποσό μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ενώ ήδη περίπου 15.000 οφειλέτες της εφορίας προχώρησαν σε ρύθμιση. Μέχρι τις 28 Ιουνίου που θα είναι ανοικτή η εφαρμογή αναμένεται να προχωρήσουν σε ρύθμιση περισσότεροι από μισό εκατομμύριο οφειλέτες της εφορίας. Το σύνολο των φορολογούμενων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία προσεγγίζει τα τέσσερα εκατομμύρια.
Τα κυριότερα σημεία της ρύθμισης είναι τα εξής:
-για να ενταχθεί ένας φορολογούμενος στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία 5ετία, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2013 έως και το 2017, εκτός αν δεν ήταν υπόχρεος για κάποιο ή κάποια έτη, οπότε θα το δηλώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
-ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση ή τη μείωση του αριθμού των υπολειπόμενων δόσεων, θα προβλέπεται ανάλογη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
-με την υπαγωγή στη ρύθμιση, θα αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής για χρέη προς το Δημόσιο, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων (δηλ. κατασχέσεις/πλειστηριασμοί) και θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα. Στην πράξη οι περίπου 1,1 εκατομμύριο φορολογούμενοι εναντίον των οποίων έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μπορούν με την ένταξη στη ρύθμιση να τα παγώσουν
-χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην χαθεί η ρύθμιση. Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων. Επίσης η ρύθμιση χάνεται, αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και Φ.Π.Α. σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους. Τέλος, η ρύθμιση θα χαθεί αν κατά τη διάρκειά της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο εντός 2μήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους, οι οφειλές που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα θα επέλθει και αν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές που έχουν γεννηθεί από την αρχή του έτους εντός 2μήνου από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Στην πράξη οι οφειλέτες που εντάσσονται στην ρύθμιση δεν πρέπει να είναι συνεπείς μόνο σε αυτήν αλλά και σε όλες τις άλλες φορολογικές τους υποχρεώσεις. Τη ρύθμιση θα χάνουν όποιοι υποπέσουν καθ’ υποτροπή σε φορολογικές παραβάσεις, ιδίως όσον αφορά τη μη έκδοση φορολογικών παραστατικών κλπ.
-η εφαρμογή για τις 120 δόσεις εμφανίζει όλες τις επιλογές αριθμού δόσεων που έχουν οι φορολογούμενοι στη διάθεσή τους. Οι οφειλέτες δεν είναι αναγκαίο να επιλέγουν τη χαμηλότερη δόση. Μπορούν να “ζυγίσουν” τα οικονομικά τους και να επιλέξουν τη δόση που μπορούν να αποπληρώνουν. Έτσι γλιτώνουν τόκους ενώ μπορούν να αυξήσουν και το ακατάσχετο όριο του τραπεζικούς τους λογαριασμού μέσω της νέας διαδικασίας που έχει θεσπιστεί.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com