Τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας για την πολιτική υγείας της Ε.Ε.

Η πλατφόρμα για την πολιτική στον τομέα της υγείας αποτελεί ένα σημείο συνάντησης, επικοινωνίας και δημιουργίας συνεργειών!

Η Carina Dantas, διευθύντρια καινοτομίας στην οργάνωση Cáritas Coimbra, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η οργάνωσή της είναι ενεργό μέλος της πλατφόρμας για την πολιτική υγείας της ΕΕ και φιλοξένησε έναν από τους προηγούμενους κύκλους θεματικών δικτύων της πλατφόρμας, «Έξυπνα, υγιεινά και φιλικά προς τους ηλικιωμένους περιβάλλοντα (SHAFE)», που έχει πλέον μετατραπεί σε δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών. Η Cáritas Coimbra είναι μία κοινωνική μη κερδοσκοπική οργάνωση που στηρίζει άτομα και κοινότητες σε πέντε επαρχίες της Κεντρικής Περιφέρειας της Πορτογαλίας. Διαθέτει περίπου 90 κέντρα (με 151 διαφορετικές υπηρεσίες), 1000 εργαζομένους και 150 εθελοντές και στηρίζει περίπου 26.500 άτομα ετησίως μέσω δραστηριοτήτων κοινωνικής υγείας, εκπαίδευσης και άλλων.

Με ποιον τρόπο η Cáritas Coimbra έκανε χρήση της πλατφόρμας της ΕΕ για την πολιτική υγείας;

Υπήρξαμε μέλος για μερικά χρόνια, αρχικά συμμετέχοντας ως συντονιστές ομάδας για την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση. Ως μέλη της πλατφόρμας, λαμβάνουμε το ενημερωτικό δελτίο δύο φορές την εβδομάδα, όπου και είδα την πρόσκληση για τα θεματικά δίκτυα. Προτείναμε το SHAFE, το οποίο έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από τα μέλη της πλατφόρμας και είναι σύμφωνο με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κι έτσι επιλεχθήκαμε.

Για την Cáritas ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να ενταχθεί στην πλατφόρμα ως περιφερειακή οργάνωση. Μέσω της πλατφόρμας, έχουμε αναλάβει και άλλους ρόλους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Φιλοξενούμε επίσης το πρώτο εθνικό θεματικό δίκτυο της πλατφόρμας, το πορτογαλικό δίκτυο για το SHAFE, το οποίο θα ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό από την πλατφόρμα για την πολιτική υγείας.

Για πολλές τοπικές και περιφερειακές ομάδες οι οποίες δεν είναι τόσο συνδεδεμένες με τους διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς, η πλατφόρμα αποτελεί ένα σημείο συνάντησης και δημιουργίας συνεργειών.

Τι σημαίνει η φιλοξενία ενός θεματικού δικτύου στην πλατφόρμα;

Πρόκειται για υπηρεσία μιας στάσης. Η πλατφόρμα είναι ταυτόχρονα μια ασφαλής αποθήκη δεδομένων, ένας προγραμματιστής εκδηλώσεων και ένας διαφημιστής. Μέσω της πλατφόρμας, μπορούμε να δημοσιεύουμε έγγραφα, να διοργανώνουμε εκδηλώσεις, να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς και να αποθηκεύουμε και να διαδίδουμε πληροφορίες. Μπορούμε να δικτυωνόμαστε με άλλους και να βλέπουμε τι κάνουν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ακόμη και σε άλλους τομείς. Το δίκτυο SHAFE έχει περισσότερα από 100 μέλη και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα για να επικοινωνούμε μεταξύ μας.

Έχετε φιλοξενήσει δύο διαδικτυακά σεμινάρια μέσω της πλατφόρμας. Είχαν επιτυχία;

Ναι, φιλοξενήσαμε διαδικτυακά σεμινάρια τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2018. Στα διαδικτυακά σεμινάρια ήταν παρόντα περίπου 50 άτομα αλλά, καθώς τα σεμινάρια βιντεοσκοπούνται και μεταδίδονται μέσω συνεχούς ροής από την Επιτροπή, μπορεί να τα παρακολουθήσει πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο. Το διαδικτυακό σεμινάριο του Ιουνίου το παρακολούθησαν περίπου 300 άτομα. Τα διαδικτυακά σεμινάρια δίνουν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να ταυτίζουν πρόσωπα και ονόματα, τόσο για την οργάνωσή μας αλλά και για την Επιτροπή και άλλους συμμετέχοντες. Και αυτό είναι πραγματικά χρήσιμο για την ανταλλαγή απόψεων με σαφήνεια, καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα ηλεκτρονικά μηνύματα μπορεί μερικές φορές να παρερμηνεύονται!

Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας στην πλατφόρμα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου σας όσον αφορά τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων σε μεγάλη ηλικία;

Ασφαλώς, θέλουμε να είμαστε ένας μοχλός θετικής αλλαγής στις κοινότητές μας. Δεν θέλουμε απλώς να συντάσσουμε όμορφα έγγραφα πολιτικής – θέλουμε αυτά να έχουν πρακτική εφαρμογή. Αλλά για να γίνουν οι πόλεις και οι κωμοπόλεις περισσότερο φιλικές προς τους ηλικιωμένους δεν είναι απλώς ζήτημα καλής θέλησης ή εξεύρεσης ορθών πρακτικών. Γνωρίζουμε όσα πρέπει να γίνουν και γιατί πρέπει να γίνουν, αλλά, για να είναι δυνατή υλοποίησή τους, πρέπει να λαμβάνονται και οι κατάλληλες πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμμετέχουν στην πλατφόρμα για την πολιτική υγείας;

Ναι, αυτή είναι και η ομορφιά της πλατφόρμας. Είμαστε ένα δίκτυο, και επικοινωνούμε μεταξύ μας.

Αναδημοσίευση: European Commission 

Πηγη:https://virus.com.gr