Τα drones στην υπηρεσία της έρευνας – διάσωσης;

Τρόπους για την ένταξη των drones στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ευρώπης μελετά η Οργάνωση του 112, του πανευρωπαϊκού αριθμού επείγουσας ανάγκης.

Πρόσφατα διοργανώθηκε σύνοδος σχετικά με το πώς η νέα αυτή τεχνολογία μπορεί να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης, και να βελτιώσει τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων έρευνας – διάσωσης.

Οι αρμόδιοι της Οργάνωσης του 112 έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που δείχνουν πως όταν οι ομάδες έρευνας – διάσωσης χρησιμοποιούν drones μπορούν να φτάσουν ταχύτερα στα θύματα ατυχημάτων ή καταστροφών.

Σχετικές ασκήσεις με εικονικά θύματα πραγματοποιήθηκαν σε βραχώδεις και δύσβατες περιοχές της Ιρλανδίας και Ουαλίας, με ομάδες διάσωσης εξοπλισμένες με drones και άλλες με «παραδοσιακά» μέσα.

Διαπιστώθηκε πως οι διασώστες με τα drones έφταναν στα θύματα τουλάχιστον 3 λεπτά νωρίτερα από εκείνους που δεν είχαν drones. Αναφέρθηκαν βέβαια και δυσκολίες σχετικά με το χειρισμό των drones.

Σε κάποιες χώρες, τα drones χρησιμοποιούνται αποσπασματικά σε τέτοιες επιχειρήσεις και παγκοσμίως έχουν αναφερθεί το τελευταίο διάστημα περίπου 160 διασώσεις με τέτοιο εξοπλισμό.

Ωστόσο, οι ειδικοί του 112 επισημαίνουν πως απαιτείται ειδική προεργασία πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορέσει να εντάξει την εν λόγω τεχνολογία στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αυτό γιατί θα απαιτηθούν ειδικά πρωτόκολλα που θα καθορίζουν τις προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων drones καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά το χειρισμό τους (ύψος πτήσης, διαδρομές, ποιότητα αισθητήρων κλπ). Θα πρέπει, με άλλα λόγια, να θεσπιστούν πρωτόκολλα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν εδώ και δεκαετίες για την έρευνα – διάσωση από εδάφους. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική κατάρτιση για το χειρισμό των drones.

Τι είναι το 112

Το 112 είναι ο πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μπορεί κανείς να το καλέσει από οποιοδήποτε τηλέφωνο, ακόμη και αν δεν έχει σήμα.

Η κλήση στο 112 ειδοποιεί αστυνομία, πυροσβεστική και υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής, ενώ συνδέεται με συστήματα και υπηρεσίες γεω-εντοπισμού.

Στην Ελλάδα, το 112 είναι συνδεδεμένο με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Πηγη:https://www.onmed.gr