Τεστ για την ανίχνευση του ιού Ζίκα στο σπίτι

Μπορεί να γίνει πραγματικότητα με το CRISPR

Σύμφωνα με το περιοδικό Science, τρεις δημοσιεύσεις της προηγούμενης βδομάδας έδειξαν ότι τα συστήματα DETECTR και SHERLOCK που βασίζονται στο CRISPR μπορούν να ξεχωρίσουν τον ιό Ζίκα από τον παρόμοιο ιό του δαγκείου πυρετού, καθώς και τον ιό ανθρώπινων θηλωμάτων που προκαλεί καρκίνο. Οι ερευνητές κατέδειξαν ότι τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να απλουστευθούν και να χρησιμοποιηθούν όπως τα τεστ εγκυμοσύνης στο σπίτι. Θα χρειαστούν οπωσδήποτε κάποια χρόνια για να αναπτυχθούν αυτά τα προϊόντα και να αποδειχθεί ότι λειτουργούν, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν φτηνές και αποτελεσματικές νέες διαγνωστικοί μέθοδοι. Στη βάση του το CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat) είναι μία επαναστατική τεχνική ακριβούς κατάτμησης και τροποποίησης του DNA, είτε αυτό ανήκει σε άνθρωπο ή ζώο, είτε σε βακτήριο, που ανακαλύφθηκε όταν ερευνητές μελετούσαν το ανοσοποιητικό σύστημα κάποιων βακτηρίων. Το όνομα αυτό αναφέρεται στη μοναδική οργάνωση μικρών και επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών του DNA που βρίσκονται μέσα στο γενετικό σύστημα των βακτηρίων και αποτελούν μέρος του ανοσοποιητικού τους συστήματος. Όταν ένας ιός προσβάλει το βακτηριακό κύτταρο, το ανοσοποιητικό CRISPR σύστημα του βακτηρίου αιχμαλωτίζει ένα τμήμα του DNA του ιού και το ενσωματώνει μέσα στο δικό του DNA. Με τον τρόπο αυτό το ανοσοποιητικό σύστημα του βακτηρίου αναγνωρίζει τον ιό από τον οποίο προήλθε.