Τι αλλάζει από τη Δευτέρα στη διαδικασία χορήγησης ειδών και γυαλιών όρασης από τον ΕΟΠΥΥ

Ο πολίτης προσκομίζει τη γνωμάτευση σε κατάστημα οπτικών, λαμβάνει τα γυαλιά της επιλογή του και πληρώνει, αντί χρηματικού αντιτίμου, με τη βεβαίωση πληρωμής.

Από τη Δευτέρα ξεκινά η νέα διαδικασία χορήγησης γυαλιών όρασης στους ασφαλισμένους και δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.

Τα αιτήματα των δικαιούχων θα γίνονται δεκτά από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, έως τις 30 Νοεμβρίου, για ηλεκτρονικές γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε εγκύκλιο της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ (παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω), σχετικά με τη νέα διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών – γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.

Για τους ασφαλισμένους ισχύει αναλυτικά η εξής διαδικασία:

Ο οφθαλμίατρος θα εκδίδει την ηλεκτρονική γνωμάτευση και εκτυπώνει για τον πολίτη τη βεβαίωση πληρωμής, η οποία θα αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και το ανώτατο ποσό αποζημίωσης, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα 100 ευρώ.

Η γνωμάτευση θα πρέπει να εγκριθεί και να σφραγιστεί, από ελεγκτή γιατρό, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια ο πολίτης προσκομίζοντας τη γνωμάτευση σε ένα κατάστημα οπτικών, θα λαμβάνει τα γυαλιά της επιλογή του και θα πληρώνει, αντί χρηματικού αντιτίμου, με τη βεβαίωση πληρωμής, μέχρι του ποσού των 100 ευρώ (ανώτατο ποσό αποζημίωσης).

Καταστήματα

Τα καταστήματα οπτικών θα πρέπει να αποκτήσουν λογαριασμό συναλλαγής με τον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή κωδικούς ΔΑΠΥ, προκειμένου να συνδέονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr).

Συγκεκριμένα, στον σύνδεσμο “Επαγγελματίες” – “Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρόχων υγείας” – “eΔΑΠΥ” – “Πιστοποίηση Ιατρών και Παρόχων”, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν “Εγγραφή Χρήστη”, εκτυπώνοντας παράλληλα και το σχετικό παραστατικό εγγραφής.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο από οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  • Του παραστατικού εγγραφής, το οποίο και έχει εκτυπώσει κατά την “Εγγραφή Χρήστη”.
  • Της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής.
  • Των στοιχείων υγειονομικού υπεύθυνου (αριθμός Πρωτοκόλλου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Ημερομηνία).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Εξουσιοδότηση

Στην περίπτωση που αυτά υποβληθούν από πρόσωπο πέραν του νόμιμου εκπροσώπου, απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση με θεώρηση από αρμόδια αρχή.

Στη συνέχεια, ενεργοποιούν τον κλειδάριθμο από την επιλογή “Ενεργοποίηση Χρήστη” στον ίδιο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Τα καταστήματα οπτικών ειδών θα κρατούν και θα υποβάλουν συγκεντρωτικά ανά μήνα τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πληρωμής, μαζί με το συγκεντρωτικό τιμολόγιο.

Η υποβολή αυτών των δαπανών θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι την 20η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα.

Ειδική αγωγή

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται πως για την Ειδική Αγωγή η διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με βάση την ισχύουσα διαδικασία.

Αναμένεται νεότερη ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικής γνωμάτευσης για τις θεραπείες.

Η εκτέλεση και η υποβολή των δικαιολογητικών δαπάνης για τις έως σήμερα εκδοθέντες χειρόγραφες γνωματεύσεις παρατείνεται έως την 31 Δεκεμβρίου με την υφιστάμενη διαδικασία.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες