Τι αλλάζει με την απόκτηση 40 ειδικοτήτων γιατρών και οδοντιάτρων – Ολόκληρη η απόφαση

Θα επακολουθήσουν σύντομα επιπρόσθετα νομοθετήματα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Τον δρόμο προς το Εθνικό Τυπογραφείο έχουν πάρει δύο αποφάσεις του υπουργείου Υγείας για την ιατρική εκπαίδευση.

Η πρώτη, αφορά τη σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, τον καθορισμό χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας.

Η δεύτερη, αφορά την ονομασία, το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας.

Σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς γιατρούς, η απόφαση που παρατίθεται ολόκληρη εδώ, προέκυψε μετά από πολύμηνη διαβούλευση στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

Εγκρίθηκε, δε, με την Απόφαση της 267ης /15-2-2018 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.

Η ρύθμιση αφορά σε 40 Ιατρικές ειδικότητες, τρεις ειδικότητες άλλων πτυχίων και έξι εξειδικεύσεις.

Πρόκειται για την πρώτη θεσμική παρέμβαση στο θέμα των ιατρικών ειδικοτήτων, 24 χρόνια μετά την ισχύ του Προεδρικού Διατάγματος 415/1994, ενώ στο μεταξύ έχουν συμβεί ριζικές αλλαγές στην ιατρική εκπαίδευση παγκοσμίως.

Νομοθετήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες των νοσοκομειακών γιατρών, θα επακολουθήσουν σύντομα επιπρόσθετα νομοθετήματα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Μεταξύ των παρεμβάσεων, θα περιλαμβάνονται και αλλαγές στη διά βίου εκπαίδευση των γιατρών.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr