Τι αποφάσισε η Παγκόσμια συνέλευση υγείας για το αύριο

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υιοθετήσουν την ενδέκατη αναθεώρηση της διεθνούς στατιστικής ταξινόμησης των ασθενειών και των σχετικών προβλημάτων υγείας (ICD-11), η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022.

Το ICD είναι το θεμέλιο για τον εντοπισμό των τάσεων και στατιστικών για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και του διεθνούς προτύπου για την αναφορά ασθενειών και συνθηκών υγείας. Πρόκειται για το πρότυπο διαγνωστικής ταξινόμησης για όλους τους κλινικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Το ICD ορίζει το σύμπαν των ασθενειών, διαταραχών, τραυματισμών και άλλων σχετικών συνθηκών υγείας. Το ICD καταγράφει επίσης παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία ή εξωτερικές αιτίες θνησιμότητας και νοσηρότητας, παρέχοντας μια ολιστική ματιά σε κάθε πτυχή της ζωής που μπορεί να επηρεάσει την υγεία.

Η κατανόηση του τι κάνει τους ανθρώπους άρρωστους και τι τελικά τους σκοτώνει είναι ο πυρήνας της χαρτογράφησης των τάσεων και των επιδημιών των ασθενειών, αποφασίζοντας πώς να προγραμματίζουν τις υπηρεσίες υγείας, να κατανέμουν τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και να επενδύουν στη βελτίωση των θεραπειών και της πρόληψης. Το ICD-11 είναι πλέον κατάλληλο για πολλές χρήσεις, όπως η κλινική καταγραφή, η πρωτοβάθμια περίθαλψη, η ασφάλεια των ασθενών, η αντιμικροβιακή αντοχή, η κατανομή των πόρων, η αποζημίωση, το casemix, εκτός από τα στατιστικά στοιχεία θνησιμότητας και νοσηρότητας.

Το ICD-11 έχει ενημερωθεί για τον 21ο αιώνα και αντικατοπτρίζει τις σημαντικές προόδους στην επιστήμη και την ιατρική. Μπορεί να ενσωματωθεί καλά σε εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας και συστήματα πληροφοριών. Αυτή η νέα έκδοση είναι πλήρως ηλεκτρονική, επιτρέπει την καταγραφή περισσότερων λεπτομερειών και είναι σημαντικά πιο εύκολη στη χρήση και στην υλοποίησή της, γεγονός που θα οδηγήσει σε λιγότερα λάθη και χαμηλότερο κόστος και θα καταστήσει το εργαλείο πολύ πιο προσιτό, ιδιαίτερα για ρυθμίσεις χαμηλών πόρων. Τα κράτη μέλη σημείωσαν ότι το ICD-11 έχει παραχθεί με διαφανή και συνεργατικό τρόπο.

Ασφάλεια ασθενούς

Τα κράτη μέλη που συνέρχονται στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας δεσμεύονται να αναγνωρίσουν την ασφάλεια των ασθενών ως βασική προτεραιότητα στον τομέα της υγείας και να αναλάβουν συντονισμένη δράση για τη μείωση της βλάβης των ασθενών στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ενέκρινε επίσης την καθιέρωση ετήσιας Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια των Ασθενών στις 17 Σεπτεμβρίου και κάλεσε τον ΠΟΥ να παράσχει τεχνική υποστήριξη στις χώρες για την οικοδόμηση εθνικών ικανοτήτων για την αξιολόγηση, μέτρηση και βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. Η Συνέλευση ζήτησε από την ΠΟΥ να εκπονήσει ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των ασθενών, σε συνεννόηση με τις χώρες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να βελτιώσει και να διασφαλίσει την ασφάλεια των ασθενών παγκοσμίως.

Η βλάβη του ασθενούς λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι 134 εκατομμύρια ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται ετησίως λόγω μη ασφαλούς φροντίδας στα νοσοκομεία σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, συμβάλλοντας σε 2,6 εκατομμύρια θανάτους, ενώ ένας στους 10 ασθενείς εκτιμάται ότι έχει υποστεί βλάβη ενώ λαμβάνει νοσοκομειακή περίθαλψη σε χώρες υψηλού εισοδήματος.

Αναγνωρίζοντας την ασφάλεια των ασθενών ως κεντρικής σημασίας για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και την παροχή καθολικής υγειονομικής κάλυψης, η ΠΟΥ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εγκαινιάσει από κοινού την «Παγκόσμια Συνθήκη για την Ασφάλεια των Ασθενών». Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να εξασφαλίσει και να διευρύνει την παγκόσμια δράση για την ασφάλεια των ασθενών και να συνεργαστεί στενά με τις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα για τη μείωση των βλαβερών βλαβών των ασθενών και τη βελτίωση της ασφάλειας των εθνικών τους συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr