Τι διευκρινίζει ο ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση νοσοκομειακών φαρμάκων

Κατόπιν πολλών σχετικών ερωτημάτων, εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος. Προβλέπεται πλέον βεβαίωση και όχι γνωμάτευση.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να αποζημιώνεται η χορήγηση νοσοκομειακών φαρμάκων, η πρώτη συνταγή τους πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση γιατρού του ΕΣΥ ή γιατρού ιδιωτικής γενικής κλινικής. Θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι η χορήγηση του εκάστοτε φαρμάκου θα γίνεται σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

Θεωρητικά, τα φάρμακα μπορούν να χορηγούνται και σε Κέντρα Υγείας που διαθέτουν κλίνες βραχείας νοσηλείας και είναι αρμοδίως πιστοποιημένα απο τις υγειονομικές περιφέρειες. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, κανένα Κέντρο Υγείας δεν διαθέτει σχετική πιστοποίηση.

Η βεβαίωση ισχύει για όλο το διάστημα της θεραπείας και πρέπει να επιδεικνύεται από τον ασθενή με κάθε συνταγή.

Φαίνεται πως υπήρξαν πολλά ερωτήματα για τις νοσοκομειακές βεβαιώσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος εξέδωσε διευκρινίσεις μέσω εγκυκλίου.

Διευκρινίζεται, λοιπόν, οτι στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο συγκεκριμένος ασθενής (ονοματεπώνυμο ή ΑΜΚΑ) θα λάβει τη συγκεκριμένη αγωγή – χωρίς αναλυτική περιγραφή δοσολογίας – σε συγκεκριμένο χώρο (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική) και με την ευθύνη του υπογράφοντος γιατρού.

Με άλλα λόγια, καταργείται η γνωμάτευση που ίσχυε μέχρι πρότινος και στην οποία αναφέρονταν αναλυτικά στοιχεία για τη νόσο και τη φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, «εάν η χορήγηση του φαρμάκου πρόκειται να γίνει σε δημόσιο Νοσοκομείο, η βεβαίωση υπογράφεται από τον θεράποντα γιατρό. Εάν η χορήγηση πρόκειται να γίνεισε ιδιωτική κλινική, η βεβαίωση πρέπει να έχει την υπογραφή του υπεύθυνου γιατρού της συγκεκριμένης κλινικής, χωρίς να είναι υποχρεωτικό ο γιατρός αυτός να έχει την ίδια ειδικότητα με τον θεράποντα. Σφραγίδα νοσοκομείου ή κλινικής δεν χρειάζεται».

Η βεβαίωση θα χορηγείται μια φορά και με την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής και θα έχει ισχύ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θεραπεία, με μέγιστο όριο τα δύο χρόνια.

Ωστόσο, για τα φάρμακα που χορηγούνται παρεντερικά (υποδόρια ή ενδομυϊκά), η βεβαίωση αφορά μόνον στην πρώτη χορήγηση και μόνον εφόσον η έναρξη της αγωγής πρέπει να γίνει εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Τα φάρμακα που μπορούν να αρχίσουν να χορηγούνται και εκτός νοσοκομείου, δεν χρειάζονται βεβαίωση.

Όλη η εγκύκλιος, εδώ.

Πηγη:https://www.onmed.gr