Τι μπορεί να προκαλέσει η καθημερινή χρήση παρακεταμόλης

Κίνδυνο αύξησης της αρτηριακής πίεσης ενέχει η καθημερινή χρήση παρακεταμόλης όπως φανερώνουν μελέτες. Προσοχή συνιστάται ιδιαίτερα σε όσους έχουν ήδη αρτηριακή πίεση.

Λόγω  των αναλγητικών και αντιπυρετικών ιδιοτήτων της, χρησιμοποιείται ευρέως, καθώς  σε σύγκριση με τα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη  δεν εμφανίζει  σοβαρές παρενέργειες (ναυτία, πονοκέφαλο, πόνο στο στομάχι) και θεωρείται ασφαλέστερο για μακροχρόνια χρήση. Το ζήτημα προέκυψε  όταν σε μελέτες παρατήρησης  διαπιστώθηκε μία υπερτασική δράση της παρακεταμόλης, σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς  που λάμβαναν ενδοφλέβια χορήγηση παρακεταμόλης. Συγκεκριμένα  καταγράφηκε ελάττωση της συστολικής και διαστολικής ΑΠ κατά 10% και 7%, αντίστοιχα.

Το θέμα αναδείχθηκε σε μετα-ανάλυση στο περιοδικό European Journal of Preventive Cardiology. Τα στοιχεία παρουσιάζουν συνοπτικά οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευστάθιος Μανιός (Αναπληρωτής Καθηγητής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής και Πρύτανης ΕΚΠΑ).

Αναλυτικά, κλινική μελέτη διεξήχθη με πληθυσμό 41 υπερτασικών ασθενών με καλά ρυθμισμένη ΑΠ, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε από του στόματος χορήγηση παρακεταμόλης (3g/ημέρα) έναντι εικονικού φαρμάκου για τρεις εβδομάδες. Η  χορήγηση παρακεταμόλης δεν είχε σημαντική επίδραση στην ΑΠ συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο.

Τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά σε κλινική μελέτη με 33 ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο, οι οποίοι έλαβαν p.os παρακεταμόλη (3g/ημέρα) ή εικονικό φάρμακο για δυο εβδομάδες. Η θεραπεία με παρακεταμόλη για 14 ημέρες αύξησε στατιστικώς σημαντικά τα επίπεδα της 24ωρης συστολικής και διαστολικής ΑΠ κατά 2.9mmHg και 2.2mmHg, αντίστοιχα.

Στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη παρακεταμόλης (PATH-BP study) έλαβαν μέρος 110 υπερτασικοί ασθενείς, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε χορήγηση από του στόματος παρακεταμόλης (4g/ημέρα) έναντι εικονικού φαρμάκου για 2 εβδομάδες και εκτιμήθηκαν με 24ωρη καταγραφή ΑΠ. Η μελέτη έδειξε ότι η καθημερινή λήψη 4g παρακεταμόλης αυξάνει στατιστικώς σημαντικά την 24ωρη  συστολική (4.2mmHg) και διαστολική (1.4mmHg) ΑΠ συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο.

Η μετα-ανάλυση των προαναφερόμενων κατέδειξε ότι οι ασθενείς, υπερτασικοί ή μη, που λαμβάνουν 3-4g παρακεταμόλης ημερησίως για διάστημα 2-3 εβδομάδων, παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερες τιμές συστολικής ΑΠ συγκριτικά με εκείνους που λαμβάνουν εικονικό φάρμακο. Αντιθέτως, η λήψη παρακεταμόλης δεν επηρεάζει την διαστολική ΑΠ.

Μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε επακριβώς τον μηχανισμόςδράσης της παρακεταμόλης, ενδεχομένως η  υπερτασική δράση της παρακεταμόλης οφείλεται στην εμπλοκή της στην αναστολή της κυκλοοξυγενάσης-2 και ενδεχομένως στο νατριούχο περιεχόμενο των αναβραζόντων δισκίων παρακεταμόλης.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/