Τι πιστεύουν οι ασθενείς για τις φαρμακευτικές εταιρείες

Πιο ενεργή συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπειών ζητούν από τις φαρμακευτικές εταιρείες οι Σύλλογοι Ασθενών. Καλύτερη εταιρεία διεθνώς σε φήμη η Novartis.

Ενδιαφέρονται ήταν τα ευρήματα παγκόσμιας έρευνας για την εταιρική φήμη των φαρμακευτικών εταιρειών από την πλευρά των ασθενών, στην οποία συμμετείχε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα. Σε διεθνές επίπεδο, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις φαίνεται πως έχουν καλή φήμη σε τομείς όπως η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Τιμολογιακά, όμως, σκοράρουν πολύ χαμηλότερα…

Ειδικότερα:

 • 41% δήλωσαν ότι η φαρμακοβιομηχανία είχε μια «άριστη» ή «καλή» φήμη και την κατέταξε  3η από τους 9 τομείς υγείας της εταιρικής φήμης.
 • 53% πιστεύει ότι το 2018  η βιομηχανία φαρμακευτικών προϊόντων ήταν «άριστη» ή «καλή» στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
 • 9% δήλωσε ότι η φαρμακοβιομηχανία στο σύνολό της ήταν άριστη» ή «καλή»  στη διαμόρφωση δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα επίπεδα ενασχόλησης των ασθενών στην έρευνα και ανάπτυξη των φαρμακευτικών το 2018 σε σχέση με το 2017 έδειξαν:

 • 81% των συλλόγων συνεργάζονται με φαρμακευτικές εταιρείες για διάφορα projects
 • 14% των συλλόγων  που συνεργάζονται με φαρμακευτική εταιρεία δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε κλινικές δοκιμές των εταιρειών (το αντίστοιχο ποσοστό το 2017 ήταν 13%).
 • 7% των συλλόγων  που συνεργάζονται με φαρμακευτική εταιρεία δήλωσαν ότι ασχολούνταν με δραστηριότητες ανάπτυξης φαρμάκων των εταιρειών – δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των κλινικών δοκιμών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του 2018, η εταιρεία Novartis είναι η καλύτερη εταιρεία παγκοσμίως  σε φήμη, καταλαμβάνοντας τη θέση αυτή για πρώτη φορά διαδέχοντας τη  Pfizer.

Η έρευνα διεξήχθη σε 18 γλώσσες και  έλαβαν μέρος συνολικά 1218  σύλλογοι ασθενών από 78 χώρες, το 61% των οποίων ήταν εθνικοί σύλλογοι  ομάδες ασθενών σε εθνικό επίπεδο και το 9% ήταν παγκόσμιοι σύλλογοι. Αφορούσαν δε 102 ιατρικές ειδικότητες.

Οι δείκτες στους οποίους διεξήχθη η έρευνα του 2018 για την εταιρική φήμη ήταν:

  1. Η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής με κέντρο τον ασθενή
  2. Η παροχή υψηλής ποιότητας ενημέρωση στον ασθενή
  3. Η εξασφάλιση προστασίας του ασθενή
  4. Η παροχή υψηλής ποιότητας αποτελεσματικών προϊόντων
  5. α) Η ύπαρξη διαφάνειας όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική

β) Η ύπαρξη διαφάνειας για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των κλινικών ερευνών
γ) Η ύπαρξη διαφάνειας για τα κονδύλια των μετόχων

   1. Άσκηση καθηκόντων με ακεραιότητα
   2. Αποτελεσματική συνεργασία με ομάδες ασθενών
   3. Διάθεση υπηρεσιών και όχι μόνο ένα φάρμακο
   4. α)Συμμετοχή ασθενών στην έρευνα προϊόντων της εταιρείας,

β) Συμμετοχή ασθενών στην παραγωγή των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των κλινικών ερευνών).

 

 

Πηγη:https://virus.com.gr/