Τι πιστεύουν οι γιατροί για τις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας

Τις καθημερινές δυσκολίες αλλά και τις ακάλυπτες ανάγκες των επαγγελματιών υγείας σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες ανέδειξε έρευνα.

Ενδιαφέρουσα στοιχεία για την καθημερινή σχέση και διάδραση των γιατρών με τις ψηφιακές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ανέδειξε μια πρώτη καταγραφή των απόψεων τους που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Health IT Conference. Στο πλαίσιο της έρευνας 225 γιατροί (37% ιδιώτες και 63% από δημόσιες δομές 46% Παθολόγοι και Γενικοί Ιατροί), ανέφεραν μεταξύ άλλων:

  • Το 50% των χρηστών θεωρεί την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση «αργή» σε επίπεδο απόκρισης
  • Καθημερινά προβλήματα εντοπίζουν οι χρήστες των υπηρεσιών συνταγογράφησης ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ 30%
  • Η πλειονότητα του ιατρικού κόσμου (93%) επιθυμεί την ενοποίηση των εφαρμογών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συνταγογράφησης ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ σε μια υπηρεσία
  • Το 25%  των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι χαμένος χρόνος να χρησιμοποιήσει κάποιος το helpdesk της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ
  • Η πλειονότητα του ιατρικού κόσμου (87%) θα συμμετείχε σε δράσεις διαβούλευσης με το Υπουργείο
  • Η πλειονότητα του ιατρικού κόσμου(68%) θα διέθετε τον απαραίτητο χρόνο για τη συμπλήρωση του ιστορικού υγείας των πολιτών
  • Η συντριπτική πλειοψηφία του ιατρικού κόσμου επιθυμεί την εφαρμογή της άυλης συνταγής (90%) και τη διάθεση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (93%)
  • Το 21% του ιατρικού κόσμου θα δεχόταν να καταβάλει  ένα συμβατικό τίμημα που θα ανταποκρίνεται στη διάθεση ενιαίων υπηρεσιών ενώ το 72% διαφωνεί με μια τέτοια προσέγγιση
  • Το 33% των χρηστών κάνουν χρήση τρίτων εφαρμογών ενώ το 30% θεωρεί πως καλύπτεται από τις εφαρμογές που του παρέχει το δημόσιο. Το 16% και το 20% των χρηστών δε γνωρίζει πως η ΗΔΙΚΑ και ο ΕΟΠΥΥ αντίστοιχα, έχουν υπηρεσία υποστήριξης χρηστών
  • Αναφορικά με την εκπαίδευση στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, ποσοστό μόλις 3% των χρηστών δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποια σχετική εκπαίδευση, ενώ ποσοστό 78% δηλώνουν «αυτοδίδακτοι».

Το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και με τη συνεργασία του HL7 Hellas, της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ) και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

 

Πηγη:https://virus.com.gr