Τι προβλέπει το νομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Υγείας

Από το μετασχηματισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ, μέχρι το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και τους χώρους ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών.

Τα 146 άρθρα του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, περιλαμβάνουν πλήθος ρυθμίσεων. Το σχέδιο αναμένεται να εισαχθεί την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου, στη διαρκή επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων.

Καταργείται το ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανάμεσα στις βασικότερες ρυθμίσεις είναι η κατάργηση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), με τη σημερινή του μορφή, και μετατροπή σε του Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ο νέος φορέας θα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με 7 μελες διοικητικό συμβούλιο τριετούς θητείας, με πρόεδρο που θα διορίζεται κατόπιν υπουργικής απόφασης.

Στις αρμοδιότητες του ΕΟΔΥ περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και εκτίμηση της Υγείας του πληθυσμού, η επιδημιολογική καταγραφή και συνεχής εποπτεία επίπτωσης των νοσημάτων.

Στο νέο οργανισμό δίνεται δυνατότητα λειτουργίας Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ενώ υπάλληλοι του σημερινού ΚΕΕΛΠΝΟ που έχουν μεταταχθεί σε άλλο φορέα θα μπορούν να μετακινηθούν στον ΕΟΔΥ.

Τι αλλάζει στις ιδιωτικές κλινικές

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει μια σειρά από αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών.

Προβλέπεται υποχρεωτική ανάρτηση τιμοκαταλόγου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, είτε στο διαδίκτυο είτε στους φυσικούς χώρους των εγκαταστάσεων.

Εισάγεται η δυνατότητα εφημερίας, εθελοντικά ή υποχρεωτικά. Στην περίπτωση της υποχρεωτικής εφημερίας, αυτό αποφασίζεται από την αρμόδια περιφέρεια, σε περιπτώσεις έκτακτων υγειονομικών καταστάσεων.

Για να εφημερεύσει μια κλινική θα πρέπει να διαθέτει τμήμα επειγόντων περιστατικών ή εξωτερικό ιατρείο των ιατρικών ειδικοτήτων που αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.

Χώροι ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών

Με το ίδιο νομοσχέδιο ορίζονται οι προϋποθέσεις δημιουργίας χώρων για εποπτευόμενη χρήση ουσιών, οι οποίοι σε άλλες χώρες λειτουργούν εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.

Οι χώροι θα αδειοδοτούνται από το υπουργείο και θα απευθύνονται στους λεγόμενους χρήστες υψηλού κινδύνου που είναι περιθωριοποιημένοι, συχνά χωρίς στέγη, με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας και με χαμηλό κίνητρο για θεραπεία απεξάρτησης. Οι χρήστες αυτοί υπολογίζονται σε 17.000 πανελλαδικά, με τους μισούς στην Αττική.

Ινστιτούτο Νεοπλασιών

Προωθείται επίσης η σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, το οποίο θα εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας, και θα έχει ως αντικείμενο την εθνική στρατηγική και τον συντονισμό των ενεργειών για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου.

Γενικές τακτοποιήσεις

Στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου περιλαμβάνεται και η τροποποίηση του οργανισμού του υπουργείου Υγείας με αύξηση δομών και θέσεων.

Συγκεκριμένα, αυξάνονται κατά τρία τα αυτοτελή τμήματα, κατά ένα τα τμήματα και κατά πέντε οι θέσεις για υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού.

Το νομοσχέδιο τακτοποιεί και πάσης φύσεως εκκρεμότητες του υπουργείου: μεταξύ άλλων νομιμοποιούνται οι δαπάνες για τη συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2018, με εξόφληση των δικαιούχων και μάλιστα κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

Πηγη:https://www.onmed.gr