Το αφήγημα της Αριστοτέλους για την Ψυχική Υγεία

Πολιτικές που στοχεύουν στην επανεκκίνηση της «βαλτωμένης» λόγω της λιτότητας ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και στη μέγιστη δυνατή ενίσχυση των Δημόσιων Δομών εφαρμόζει η Αριστοτέλους στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, τα τελευταία τρία χρόνια.

Τουλάχιστον αυτό υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου), στο πλαίσιο του Διεθνούς Φόρουμ για την Ψυχική Υγεία που πραγματοποιείται στο Λονδίνο την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Είναι αποδεδειγμένο βιβλιογραφικά ότι η κρίση, η ανεργία και η φτωχοποίηση της κοινωνίας  επηρέασαν στην Ελλάδα τους δείκτες Ψυχικής Υγείας  των ανθρώπων και τη λειτουργικότητα των δημόσιων ψυχιατρικών δομών.  Η αύξηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας στη διάρκεια της κρίσης είναι αδιαμφισβήτητη,  ενώ ειδικότερα ο επιπολασμός της μείζονος κατάθλιψης στον ελληνικό πληθυσμό από 3,3% το 2008 έφτασε το 12,3% το 2013», ανέφερε ο κ. Ξανθός.

Στη γραμμή, λοιπόν, της καθολική κάλυψη υγείας, η οποία, όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας, έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία για τις πλέον ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες  του πληθυσμού,  όπως είναι οι ψυχικά ασθενείς και οι τοξικοεξαρτημένοι, εφαρμόστηκαν μια σειρά πολιτικών.

«Αναλάβαμε την ευθύνη της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό των δομών αποασυλοποίησης του «Ψυχαργώς»,  αναπτύσσουμε νέες ψυχιατρικές κλινικές σε γενικά νοσοκομεία της περιφέρειας μειώνοντας τη συρροή περιστατικών (ιδιαίτερα  ακούσιων νοσηλειών) στα 3 Ειδικά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, προχωρήσαμε στη διοικητική αποκέντρωση του Συστήματος και στην εκπροσώπηση των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους στα περιφερειακά όργανα διοίκησης, συγκροτούμε Επιτροπές Προστασίας των Δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών ανά Περιφερειακή Διοίκηση  Ψυχικής Υγείας», ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Αναπτύσσουμε νέες δομές για την άνοια και τη νόσο Altzheimer (Κέντρα Ημέρας, Οικοτροφεία μακροχρόνιας παραμονής, Ιατρεία Μνήμης στα  νοσοκομεία), στηρίζουμε τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς στους οποίους απασχολούνται ψυχικά Ασθενείς (ΚΟΙΣΠΕ),  δημιουργούμε  νέα προγράμματα αποτοξίνωσης για ναρκωτικά και αλκοόλ σε δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας,  αναμορφώσαμε το πλαίσιο για τους «ακαταλόγιστους» ψυχικά ασθενείς δίνοντας έμφαση στη θεραπεία και όχι μόνο στη φύλαξη τους, βελτιώνουμε συνεχώς τη στελέχωση και τη  «χωρητικότητα» του Δημόσιου Τομέα Ψυχικής Υγείας και τέλος, έχουμε δρομολογήσει τη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών  τόσο από το ΕΣΥ και τις ΑΜΚΕ όσο και από τον Ιδιωτικό Τομέα».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, οι παρεμβάσεις αυτές τελικό στόχο έχουν την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής ψυχιατρικής και του κοινοτικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το ριζικό  μετασχηματισμό των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και την οριστική εγκατάλειψη της ασυλικής-ιδρυματικής ψυχιατρικής.

«Σε περίοδο λιτότητας και δημοσιονομικων  περιορισμών ,  η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να υλοποιηθεί και στο χώρο της Ψυχικής Υγείας ένα πολιτικό σχέδιο που δίνει προτεραιότητα στην καθολική πρόσβαση των πολιτών, στην αναβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης, στην τομεοποιημένη,  ανθρωποκεντρική και ποιοτική φροντίδα,  με σεβασμό στα δικαιώματα και στην  αξιοπρέπεια των ασθενών», κατέληξε ο κ. Ξανθός.

 

Πηγη:https://virus.com.gr/